TRANSPARANTIE VEREIST OVER TEGOEDEN PENSIOENGERECHTIGDEN

Begin dit jaar maakte Keerpunt al melding, dat uit betrouwbare bron was vernomen, dat de regering de pensioenfondsen, die de gelden van de staatsbedrijven beheren, onder druk had gezet om dit geld te ‘beleggen’ bij de Staat en daarvoor in de plaats schatkistpapier zouden ontvangen tegen een rentepercentage van 9 procent. Deze informatie kreeg Keerpunt naar aanleiding van nieuwsberichten in februari van dit jaar, toen er zware kritiek werd geleverd over het beleggingsbeleid van het Algemeen Pensioenfonds, APF. Het APF beheert geld van burgers, maar het is tot nu toe niet duidelijk, hoe dat geld belegd wordt. Dit kwam begin dit jaar tot uiting tijdens een presentatie in het auditorium van Self Reliance. Volgens cijfers die toen gepresenteerd werden door het APF, bleek dat ruim SRD 23, 9 miljoen besteed was aan de aankoop van onroerend goed. Wat dit allemaal inhield, was tot nu toe onduidelijk. Indien er daadwerkelijk is belegd in onroerend goed, dan moet dit jaarlijks tot uiting komen in de jaarrekeningen van het APF. In het jaar 2017 werd SRD 2, 9 miljoen besteed aan onroerend goed, in 2018 SRD 4, 8 miljoen en in 2019 ruim SRD 16, 2 miljoen. De verdiende premiegelden werden ook belegd bij diverse banken in verschillende producten. Zo lag er bij de Hakrinbank SRD 19,9 miljoen, bij De Surinaamsche Bank 23 miljoen, bij Godo 5 miljoen en bij de Finabank 36,1 miljoen. Keerpunt vindt, dat als het APF daadwerkelijk volgens de regels van de Centrale Bank de gelden van pensioengerechtigden belegt, dan is hij het ook verplicht, een jaarverslag te publiceren en zo transparantie te bieden over het geheel.

Naar verluidt heeft Robert Putter, een dikke vinger in de pap gehad binnen een aantal pensioenfondsen van staatsbedrijven, waarbij hij de rol van adviseur/consultant bekleedde en hierdoor invloed had op hoe het geld van de pensioengerechtigden werd geïnvesteerd. Pensioenfondsen zijn instellingen die zich ten doel stellen om volgens een pensioenregeling na pensionering, uitkeringen te doen aan deelnemers in het fonds, die daartegenover gedurende hun werkzaam leven, pensioenpremie hebben betaald.

Je zou dan mogen verwachten dat deze gelden een bepaalde zekerheid bieden na de pensionering, als je je pensioenpremie maandelijks hebt afgestaan na jaren van hard werken.  Putter heeft bij verschillende pensioenfondsen die gekoppeld waren aan staatsbedrijven, advies gegeven om beleggingen en investeringen te plegen.

Putter bracht met een van zijn ondernemingen genaamd Latin Capital Investment, adviezen uit en had hierdoor ook zicht op hoe de pensioenfondsen omgingen met het geld. Nu Putter wordt gezocht door de Surinaamse autoriteiten in het kader van het onderzoek naar de voortvluchtige ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, zijn er veel meer zaken onduidelijk bij de verschillende pensioenfondsen. Keerpunt weet nu, dat Putter heel wat kennis deelde met de verantwoordelijken bij de pensioenfondsen, en nu daar hij afwezig is, lijken deze organisaties stuurloos en zijn die niet zo goed op de hoogte van de stand van zaken in het kader van de beleggingen die zijn gedaan met het geld van de pensioengerechtigden. Putter stond ook bekend als beleidsadviseur van de Centrale Bank van Suriname, maar in eerste instantie als adviseur van Hoefdraad. Naderhand werd hij ook adviseur op de Centrale Bank van Suriname. Uit het onderzoek van de politie is gebleken, dat hij samen met de onlangs aangehouden verdachte Ginmardo Kromosoeto, directeur van de SPSB, zaken heeft gedaan. Zij hebben staatspanden in opdracht van Hoefdraad verkocht aan een stichting. Putter heeft een aantal dat zogenaamd aan de Staat toebehoorde, ondergebracht in verschillende stichtingen.

Hij is betrokken geweest bij deze verschillende entiteiten, onder andere Stichting Kwatakama, Stichting Redi Oedoe, Stichting Wawona en Heritage Suriname 2011 met als bestuurder de Investment Partners N.V. Uit het handelsregister blijkt dat Investment Partners N.V. als bestuurder Robert Putter heeft. Bij andere stichtingen zoals Uniquest N.V. en Lifestyle Trust N.V., blijkt uit het uittreksel Van Lifestyle Trust, dat de directievoering berust bij Uniquest N.V. en Robert Putter. Eveneens bij een andere entiteit met de naam Force One Security N.V., is Putter het enige bestuurslid, terwijl bij van Lescomp N.V., Putter en Investment Partners als directievoerders staan geregistreerd. Wat opmerkelijk is, is dat Investment Partners N.V. ook in de SPSB-affaire wordt genoemd, waarbij er kredietfaciliteiten zijn verstrekt aan diverse entiteiten door Kromosoeto, waarna de schuld werd afgeboekt zonder tegenprestatie. In die zaak hadden Investment Partners N.V. en New Vision International N.V., beide een link met Robert Putter.  De onderneming New Vision International N.V. (eigenaren Ginmardo Kromosoeto en Robert Putter), kreeg een lening van SRD 11.348.840.

More
articles