MEER VERDACHTEN INZAKE VERKOOP OVERHEIDSPANDEN

De ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, wordt ervan verdacht, zich schuldig te hebben gemaakt aan oplichting, naar aanleiding van het feit, dat hij zeventien overheidsgebouwen heeft ‘verkocht’ aan de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

Dit gebeurde onder leiding van ex-governor Robert van Trikt die deze overheidspanden kocht van de Staat Suriname voor euro 105 miljoen. Deze informatie is opgenomen in het eerste en tweede lijvige document dat procureur-generaal mr. Roy Baidjnath Panday, heeft opgestuurd naar De Nationale Assemblee (DNA) met het verzoek Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in het kader van het onderzoek van de verkoop van deze panden, ook mevrouw Faranaaz Alibaks Hausil (Legal, Compliance & International Affairs) van de CBvS, aangehouden en ingesloten. Zij werd aangehouden, omdat zij samen met Hoefdraad en Van Trikt, ook ervan wordt verdacht, zich schuldig te hebben gemaakt aan overtreding van artikel 18 en 21 van de Bankwet en artikel 13 van de Anti-corruptiewet. Dit onderzoek dat is ingesteld door het OM, heeft naast Hausil, Van Trikt en Hoefdraad, ook anderen in beeld gebracht, die hebben samengespannen om de Bankwet alsook de Anti-corruptiewet te overtreden. In de CBvS-zaak zijn nu aangehouden: ex-governor Robert van Trikt, algemeen secretaris Faranaaz Hausil en consultant Ashween Agnoe en SPSB-directeur Ginmardo Kromosoeto.

Kromosoeto werd drie weken geleden aangehouden en in verzekering gesteld, en wel in het kader van het strafrechtelijk onderzoek tegen Van Trikt en Hoefdraad. Met hun handelen, hebben zij de Centrale Bank ernstig benadeeld omdat hoewel de betaling voor deze panden reeds is voldaan door de CBvS, de panden nimmer zijn overgedragen. Naderhand is komen vast te staan, dat negen van de panden niet aan de Staat Suriname toebehoren en desondanks werden verkocht aan de CBvS als zijnde van de overheid. De Bankwet geeft duidelijk aan, dat de CBvS geen onroerend goed koopt of bezit dan die welke voor de uitoefening van haar bedrijf nodig zijn.

Bovengenoemde transacties zijn in strijd met artikel 18 van de Bankwet en kunnen daardoor nietig worden verklaard. Hierdoor kunnen deze transacties worden beschouwd als (ongedekte) voorschotten verschaft aan de staat. Dit heeft tot gevolg dat het voorschottenplafond wordt overschreden, een verbod ingevolgde artikel 21 lid 4 en een misdrijf zoals bepaald in artikel 35a van de Bankwet. Naar aanleiding van het onderzoek van het OM heeft de politie afgelopen vrijdag, tevens een opsporingsbericht uit laten gaan voor Robert Putter, die in eerste instantie adviseur was van Hoef-draad. Naderhand was Putter adviseur van de Centrale Bank van Suriname. Uit het politioneel onderzoek is inmiddels gebleken dat hij samen met Kromosoeto, de staatspanden in opdracht van Hoef-draad verkocht heeft aan een stichting. In het onderzoek is vermeld, dat de verkoop van de acht panden (1e tranche) ook niet kon worden overgedragen aan de CBvS, omdat er nimmer een Staatsbesluit is uitgekomen. Echter had de CBvS onder Van Trikt, reeds de geschatte marktwaarde van deze panden overgemaakt aan het ministerie van Financiën.

Achter de verkoop van de tweede tranche panden, blijkt Hausil het ‘brein’ te zijn. Hausil heeft in een e-mail toegegeven, dat er bij de aankoop van de panden sprake was van monetaire financiering, maar dat vindt zij minder erg dan als zou blijken, dat de CBvS zaken had gedaan met niet-integere personen. Het vermoeden bestaat, dat zij het in dezen heeft over Putter, die ook in opspraak is geraakt in de corruptiezaak van de SPSB. Met de actuele opsporing van Putter is hij de zesde verdachte in deze zaak. In de CBvS-zaak zijn nu aangehouden: ex-governor Robert van Trikt, algemeen secretaris Faranaaz Hausil en consultant Ashween Agnoe en SPSB-directeur Ginmardo Kromosoeto. Tot op heden is Gillmore Hoefdraad nog voortvluchtig, maar wordt wel opgespoord. Naar verluidt komt er spoedig een internationaal opsporingsbevel tegen hem vanwege het Openbaar Ministerie.

 

More
articles