Hoefdraad en Bouterse verboden publicatie jaarverslagen CBvS

In de afgelopen zes jaar zijn de jaarverslagen van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) niet gepubliceerd, hoewel dit wettelijk vereist is. Vanaf 2014 zijn er geen jaarverslagen gepubliceerd. Glenn Gersie, voormalig governor van de CBvS, zegt tegenover de media, dat oud-president Desiré Bouterse en de toenmalige minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, het de Bank verboden om de jaarverslagen openbaar te maken. Volgens Gersie kwam de opdracht regelrecht van Hoefdraad met medeweten van Bouterse. Gersie zegt ook dat Hoefdraad in 2015, zich schuldig heeft gemaakt aan monetaire financiering, hetgeen in strijd is met de Bankwet.

“Ik vind het heel jammer dat inderdaad in mijn periode als governor, de publicatie van de verslagen is gaan stuiten. Echter komt dat niet omdat ik het zo wilde, maar omdat de opdracht van de allerhoogste leider van het land kwam, dat er een verbod is gelegd op de publicatie van de jaarverslagen”, aldus Gersie.

Volgens hem waren er passages in de verslagen die een mogelijk vraagstuk vormden voor Hoefdraad. Verder zegt Gersie, dat indien de verslagen gepubliceerd waren, er zou blijken dat Hoefdraad zich schuldig heeft gemaakt aan monetaire financiering, in zijn periode als governor van de CBvS. “Deze monetaire financiering was in strijd met de Bankwet”, zegt Gersie.

Volgens Gersie waren er passages in de verslagen waaruit bleek, dat Hoefdraad de Bankwet had overtreden. Hoefdraad kwam toen met het voorstel in de verslagen een passage op te nemen, dat monetaire financiering geoorloofd was. “Dit kon ik niet doen, omdat de Bankwet monetaire financiering verbiedt. Het was een hele moeilijke situatie toen voor de Centrale Bank, omdat de toenmalige minister van Financiën, Hoefdraad, van oordeel was dat hij zowel minister als governor was. De staf van de Bank wist zich ook geen raad met de situatie”, aldus Gersie.

More
articles