HYPOCRIETE MISLEIDER

Je moet toch wel van schaamteloosheid overlopen om toch nog de gore lef te hebben om te stellen, dat het volk nog armer zal worden door de maatregelen die de regering Santokhi noodgedwongen zal moeten nemen, om alles wat financieel, economisch in dit land door de regeringen Bouterse is stuk geslagen, te bekritiseren. We hebben het dan over meneer Kensenhuys uit Para, die in een lokaal verschijnend dagblad, kritiek levert op de aangekondigde brandstofverhogingen van de regering Santokhi en erop wijst, dat het volk nog armer zal worden. Heer Kensenhuys, wie heeft het volk reeds zo arm gemaakt in de afgelopen tien jaar? Wie introduceerde een verhoogde governmenttake in 2010, of was het begin 2011? Juist ja, het was de regering Bouterse I, die meer geld wenste te genereren om de FISO 2 regeling voor ambtenaren, beter te kunnen financieren. Kensenhuys moet niet hypocriet doen en ook aanhalen, welke regering ervoor heeft gezorgd dat de wisselkoers voor de dollar vanaf het aantreden van Bouterse I, is gegaan van SRD 2,85 naar nu SRD 13 of meer voor dezelfde Amerikaanse dollar. Deze Paraan die uit zuiver opportunisme is overgelopen van de NPS naar de NDP, moet ons vertellen hoe de regering Bouterse na 2016, de begrotingstekorten heeft weten te financieren. Niet door een vooral op export gerichte productie in dit land te realiseren, maar doodgewoon op andermans zak door tal van leningen lokaal en internationaal aan te gaan die nu zoals bekend, in de miljarden zijn opgelopen en aan de regering Santokhi ter oplossing voorgeschoteld. Kensenhuys is een verdraaier van feiten en een leugenaar wanneer hij stelt dat de regering Bouterse, erin geslaagd is de benzineprijs laag te houden. Waarom vertelt hij niet dat de regering Bouterse op een gegeven moment en wel voor de verkiezingen, voor maar liefst 40 miljoen dollar in de schuld stond voor niet betaalde rekeningen bij de brandstofleverancier SOL? De regering Bouterse heeft vanaf 2016, gudu pa gespeeld met andermans geld en stuurde haar leenbakroe steeds naar het buitenland om nog meer geld bij landen en financiële instanties af troggelen. De regeringen van de NDP onder leiding van Kensenhuys idool Bouterse, hebben tien jaar lang de tijd gehad om uit de informele sector en vooral bij de goudboeren, meer belasting te vorderen, maar lieten dat bewust in hoge mate achterwege, omdat binnen de zogeheten kleinschalige goudwinning, de NDP-topfiguren zelf zwaar vertegenwoordigd waren en nog steeds zijn.

Ze zouden zichzelf zwaar financieel in de eigen vingers snijden als ze in die sector meer zouden gaan innen voor de fiscus. Het land werd dus bewust benadeeld door de aan de macht zijnde NDP-regering. Kensenhuys moet gewoon vertellen en toegeven dat zijn NDP-boevenbende, dit land totaal bankroet heeft overgedragen aan de regering Santokhi en hij moet niet komen met tal van verdraaiingen leugens. Aan die leugens en halve waarheden van Adhin, hebben we al ruim voldoende gehad. De NDP-regering heeft de regering Santokhi bovendien een enorm schuldenvraagstuk achtergelaten en daar zal toch ook een oplossing voor gevonden moeten worden. Kensenhuys kan voortaan liever zijn grote schuif dichthouden, want hij zal telkenmale en gepast van repliek gediend worden.

More
articles