OWOS vraagt Rusland op te stappen

De EBS-werknemersorganisatie OWOS, heeft in een verklaring haar bezorgdheid geuit, dat het energiebedrijf wederom zeer negatief in het nieuws is gekomen. Aangehaald wordt, dat er door burgers een klacht is ingediend tegen hun president-commissaris Andy Rusland bij de procureur-generaal, inzake vermoedelijk gepleegde handelingen, die het bedrijf schaden. Om deze reden wil de bond, dat Rusland afreedt als president-commissaris en hij de instanties de ruimte biedt voor een onderzoek naar de voormelde klacht. Dit is Rusland vandaag schriftelijk meegedeeld.

Een ander bezorgdheid van de bond is, dat er een situatie is ontstaan, waarbij Viren Ajodhia, die door de VHP was voorgedragen als lid van de Raad van Commissarissen, kort na zijn benoeming heeft bedankt.

Het bestuur, wil voorkomen dat het bedrijf en Rusland aan imagoschade lijden en verzoeken hem daarom per direct af te treden. De bond schrijft verder, dat bij de EBS belangrijke processen gaande zijn, die mogelijk hinder zullen ondervinden van de beschuldigingen.

Voorts zal het bestuur de aandeelhouder, de staat, erop attenderen dat de NV. EBS, genoeg gekwalificeerd kader in zich herbergt, om topfuncties te kunnen invullen. En dat zij voor technocraten gaat in plaats van politieke benoemingen. Het OWOS-bestuur stelt voorts dat het, moe is, om geconfronteerd te worden met wisselende directies, hetgeen belemmerend werkt op de continuering van de bedrijfsvoering.

 

More
articles