Nieuwe ambulances gekocht met geld uit noodfonds?

Op 3 juni 2020 werd een bedrag van SRD 3.238.000, – aangevraagd t.b.v. het ministerie van Volksgezondheid met de omschrijving COVID-19 (Rudisa en SRCC wegens MIN VG) Rudisa Motor Company- Ambulance. Wij hebben naar aanleiding hiervan, een berekening gemaakt van het bedrag in US-dollars aan de hand van de bankkoers en kwamen op ongeveer USD 429.000,-.  De prijs voor de aanschaf van een nieuwe ambulance, varieert tussen de USD 125.000, – en USD 200.000, – afhangend van de aangebrachte apparatuur in het voertuig. Naar verluidt, is er ook hier geen openbare inschrijving geweest voor de aanschaf van deze voertuigen. De aanvraag verliep via het ministerie van Volksgezondheid en is reeds betaald uit het Noodfonds, dat was gecreëerd in het kader van de COVID-19 pandemie. Wij werden er ook op geattendeerd, dat er een aantal nieuwe ambulances van het merk Hyundai, voor een gebouw van Rudisa Motors stond geparkeerd op de hoek van de Cornelis Jongbouwstraat en de Hofstede Crulllaan.

De aankoop van deze nieuwe ambulance voertuigen betreft niet de enige aankoop, die het ministerie van Volksgezond heeft gedaan via Rudisa Motor Company, want op 9 juni werden er door middel van een brief (NR.1361) thermoguns aangeschaft ter waarde van SRD 1.624.341,- via Rudisa Motor Company. Deze gelden uit het Covid-Noodfonds, werden besteed voor aankopen via verschillende bedrijven die vaker zijn voorgetrokken door de regering Bouterse. Dit werd ook geconstateerd aan de overmakingen uit het Noodfonds aan de Firma B. Chotelal die op 26 juni medische equipment aan het BOG leverde voor een bedrag van SRD 812.323,15. Deze informatie werd bekend uit de cijfers die onlangs werden gepresenteerd door de ex-directeur van Volksgezondheid, Cleopatra Jessurun tijdens de online-massameeting van de NDP. Zij doelde om transparant te zijn, met deze cijfermatige uitleg, maar ge-zien de namen op de lijst hebben wij een analyse van de transacties/uitgaven gemaakt. Dit was niet de eerste keer van dit jaar, dat de Firma B. Chotelal producten heeft geleverd aan het BOG. Op 10 februari jongstleden werd er al een factuur opgestuurd naar het ministerie van Volksgezondheid, ter attentie van de toenmalige minister Antoine Elias, betreffende de financiering van middelen ten bate van het BOG. Op de factuur stond het grote bedrag van USD 427,385.00 voor de aanschaf handsanitizers, N95 mondmaskers en wegwerpzakdoekjes. Na veel verontwaarding heeft Chotelal een schrijven gericht aan het ministerie van Volksgezondheid, waarbij hij de factuur 2020-0045 inzake PPE aan het BOG ter waarde van USD427.385, wenst in te trekken.

De voormelde factuur bestond uit bedragen die in USD’s waren vermeld, maar de prijzen per artikel waren naar wij vernamen, niet realistisch, gezien het feit dat de lokale prijzen van deze middelen reeds bekend waren. Op de factuur werd voor de aankoop van 8000 stuks handsanitizers van 59.1ml, een bedrag van USD 275,200.00, (USD 34,-) in rekening gebracht. Vervolgens werd een aantal van 7000 stuks van N95 mondmaskers opgebracht voor USD146, 610.00 (per stuk USD20,-) en 2500 stuks wergwerpzakdoekjes voor USD 5,575.00 (per stuk USD 2, 23). Wij publiceerden het document met de bedragen in een onzer edities van juni dit jaar en ook op onze website. De informatie die wij toen ontvingen, was dat er nog veel meer transacties waren, waarbij Chotelal betrokken is en enorme bedragen mee gemoeid zouden zijn. Naar aanleiding van de gepresenteerde excelsheets door de NDP, hebben wij eveneens kunnen natrekken, dat er meer dan SRD 23 miljoen is betaald aan Chotelal voor de levering van pakketten aan SoZaVo en artikelen aan het BOG.

More
articles