‘Strategisch samenwerkingsplatform Suriname- Guyana, nog geen oplossing’

President Chandrikapersad Santokhi, is afgelopen zaterdag naar ons buurland Guyana vertrokken om de inauguratie van president Mohamed Irfaan Ali, bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst is er gesproken om een Strategic Dialogue Cooperation Platform (SCDP) op te richten. Dit strategisch samenwerkingsplatform houdt in dat Suriname en Guyana op verschillende gebieden, samen gaan werken. Volgens Santokhi is het de bedoeling om d.m.v dit platform, de samenwerkingsverbanden, verder uit te diepen. Ook zei Santokhi na terugkeer in Suriname, dat gezien de samenwerking, er dringend een vaste oeververbinding moet komen. De bestuurskundige August Boldewijn, om een reactie gevraagd, hoopt dat er dan wel een oplossing komt in het grensprobleem tussen Suriname en Guyana inzake het Tigri-gebied. Boldewijn is van mening, dat de problemen tussen deze twee landen eerst opgelost moeten, alvorens men overgaat tot een dergelijke verstrekkende samenwerking.

“Ik neem aan, dat er in het platform is opgenomen, hoe de problemen tussen Suriname en Guyana, aangepakt zullen worden. Het platform zal misschien een aparte manier hebben om het probleem van het Tigri-gebied op te lossen. Kan ook zijn, dat het probleem op de den duur opgelost wordt”, aldus Boldewijn.

Volgens Boldewijn zijn er documenten voldoende die kunnen aantonen, dat de Boven-Corantijnrivier de grensrivier is, en niet de Coeroeni Kutari. “Uit deze stelling kan geconcludeerd worden, dat het Trigi-gebied aan Suriname toebehoort. Het gebied is jarenlang, en wel vanaf 1969, door Guyanezen bezet geworden, en Nederland had deze annexatie gelijk en wel voor de onafhankelijkheid, moeten aanpakken. Er is jarenlang geprobeerd om het gebied op een vredelievende manier terug te krijgen, echter zonder het gewenste resultaat. Dus we zijn benieuwd, op welke manier, het platform dit zal kunnen bewerkstelligen”, aldus Boldewijn. Hij zegt, dat gezien de leden van het door Santokhi en Ali  ingestelde platform nog niet bekend zijn, kan er nog niet uitdrukkelijk gezegd worden, wat er zal gebeuren. De bestuurskundige verklaart, dat er eerst goed overleg moet zijn tussen Suriname en Guyana, alvorens er sprake kan zijn, van een diepgaande samenwerking. “Zaken die niet beslist zijn, kunnen meestal tot conflict leiden”, zegt Boldewijn.

Oeververbinding Suriname-Guyana

President Santokhi en zijn collega Ali, hebben tijdens het bezoek van de eerst genoemde aan Guyana, ook concrete afspraken gemaakt over de bouw van een brug over de Corantijnrivier, om op deze manier de verbinding tussen deze landen toegankelijker te maken. Ofschoon de brug tussen Suriname en Guyana voordelen kan hebben voor beide landen, deelt Boldewijn de mening, dat de bouwwerkzaamheden van een degelijke enorme en lange brug nog even aangehouden moeten worden. “De ‘backtrackroute’ draagt al bij aan een slechte naam voor Suriname en Guyana. Een heleboel illegalen dringen het land binnen, met allerlei narcotische middelen, dus met de bouw van een brug wordt sowieso vele malen erger, benadrukt Boldewijn.  Gelet op de financieel-economische situatie van Suriname, kan de staat zich volgens Boldewijn geen brug permitteren. Ook zegt hij, dat een brug bouwen nu geen prioriteit heeft. Boldewijn stelt voor, de economie eerst weer gezond te maken, alvorens we andere factoren bekijken. “In eerste instantie heeft Suriname geen geld, ten tweede is de economische waarde van zo een brug nog niet berekend. Er moet ook nog overlegd worden op welke plaats de brug moet komen, gezien de Corantijnrivier niet evenredig loopt”, zegt de bestuurskundige.

Ook zegt Boldewijn dat indien de brug komt, Suriname ervoor moet zorgen, dat het wettige rechtsgebied van de brug door Suriname bepaald dient te worden. “Indien Guyana meer zeggenschap krijgt dan Suriname, kan dat ook voor een mogelijk conflict zorgen, gezien de grens niet de middenweg (tahlweg) is bij de Corantijnrivier als in Frans-Guyana. De Corantijnrivier behoort tot Surinaams eigendom”, aldus Boldewijn.

Beloftes nakomen

Volgens Boldewijn moet president Santokhi eerst zijn beloftes nakomen, alvorens hij overgaat tot bouwwerkzaamheden van een brug. “Santokhi had toch geen brug aan het volk beloofd, dus hij dient eerst zijn andere beloftes, na te komen. We moeten eerst onze interne problemen oplossen, alvorens we over kunnen gaan tot andere aspecten. De problemen waarmee we nu kampen, lijken makkelijk in woorden op te lossen, maar in realiteit zijn zaken heel anders”, Aldus Boldewijn.

More
articles