June 29, 2020


Brunswijk en Sharman bij acclamatie gekozen tot voorzitter en vice voorzitter


June 29, 2020

Het nieuw parlement heeft vandaag haar voorzitter en vice voorzitter gekozen. De regeringscoalitie heeft Ronnie Brunswijk (Abop) gekozen tot voorzitter van De Nationale Assemblee en Dew Sharman tot ondervoorzitter van het parlement. Het voorstel wordt ondersteund door alle gekozen leden van de regeringscoalitie. De NDP heeft geen kandidaten voorgedragen voor de voorzitterschap en vice voorzitterschap van DNA. Brunswijk en Sharman zijn bij acclamatie gekozen. Nadat Brunswijk de belofte had gedaan werd de hamer aan hem overgedragen door Soewarto Moestadja, die op dat moment als voorzitter fungeerde. Brunswijk hield na zijn benoeming een korte toespraak. Hij dook in de geschiedenis van zijn afkomst en zei dat zijn voorouders nooit hadden gedacht dat het hoogste college van staat door een marron uit hun lijn geleid zou worden. Hij is ervan overtuigd dat met deze daad, namelijk het benoemen van een marron tot voorzitter van het parlement, iets verandert is in de samenleving. Hij bedankte alle leden voor het in hem gestelde vertrouwen en beloofde het werk in overeenstemming te laten zijn met wet en recht en dat het reglement van orde wordt toegepast zonder onderscheid tussen oppositie en coalitie. Chan Santokhi, feliciteerde de voorzitter en de vice voorzitter en bracht zijn dank uit aan de NDP fractie. Hij gaf aan dat hij het niet indienen van tegen kandidaten door de NDP ziet als de ondersteuning van de NDP om zo snel mogelijk over te gaan tot de werkzaamheden. Santokhi bedankte Jennifer Geerlings-Simons voor het werk dat zij de afgelopen periode heeft gedaan. Ook bracht hij zijn dank uit aan de regering voor de goede understanding. Andre Misiekaba (NDP) zei dat het in de geest van de transitie gesprekken die nog gevoerd worden door de zittende president en de aankomende leiders, het nodig was om de efficiëntie te benadrukken met de handeling die gepleegd is. “We kijken naar politieke realiteit en vonden het nodig om onze statement op deze wijze te doen”. Ronnie Asabina (BEP) zei dat de BEP geen reden had om kandidaten voor te dragen. “Overigens heeft de partij slechts twee DNA-leden, dus dat zou niet kunnen. Er was ook geen reden om tegenkandidaten te ondersteunen. We feliciteren de gekozen leden met de nieuwe uitdaging en hopen dat met hun verkiezing de nodige start is gemaakt om de aspiraties en de wil van het volk in dit huidig parlementair periode bewaarheid te krijgen”, zei Bee. Melvin Bouva (NDP) heeft als scheidende vice voorzitter de mensen die hem de afgelopen periode hebben ondersteunt, bedankt. Hij gaf aan dat de afgelopen periode een goede basis is gezet voor het parlement, dat zich verder moet ontwikkelen en groeien als het volks vertegenwoordigend orgaan. Hij wenste de nieuwe voorzitter en vice voorzitter veel succes toe. Ook president Desi Bouterse feliciteerde alle gekozen leden voor het nieuw parlement, maar in het bijzonder Brunswijk en Sharman. Hij bracht ook zijn dank uit aan Geerlings-Simons en Bouva voor het werk dat zij de afgelopen periode hebben gedaan. Wenste de gekozenen leden een vruchtbare periode toe.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249