May 30, 2020


Nerkust bedreigt Pakittow en verwijdert camera’s A – expert


May 30, 2020

DNA-kandidaat van PRO, Stefano ‘Pakittow’ Biervliet, is gisteravond wederom bedreigd door de districtscommissaris tevens voorzitter van het Hoofdstembureau Paramaribo, Mike Nerkust. Gisteravond nadat de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau, Jennifer van Dijk- Silos, in het NIS had opgemerkt dat er traag gewerkt werd door Hoofdstembureau Paramaribo, putte Nerkust kracht uit haar woorden en zei: “Dus lieve mensen, wij gaan ons werk doen en wensen niet meer gestoord te worden, en Pakittow, als u live gaat en u zegt dingen die niet correct zijn, ga ik u per direct verwijderen. Meneer Atencio en de rest ook en u mag geen vragen stellen, ik praat. Wij gaan werken nu en u kijkt, u knikt en houdt uw mond.” Nerkust zei eergisteren in het radioprogramma Bakana Tori, dat DNA-kandidaten Priscilla Dawsa (ABOP), Stephano Biervliet (PRO) en Mark Atencio (Strei!), niet meer aanwezig mogen zijn tijdens werkzaamheden in het NIS. Volgens Nerkust zorgen deze drie personen voor onrust en geven zij verkeerde informatie aan de samenleving. Ook heeft Nerkust de beveiligingscamera’s die door het beveiligingsbedrijf A-expert in samenwerking met een groep van de VHP waren geplaatst, laten verwijderen en in beslag genomen. Een van de vertegenwoordigers van de groep van VHP, zei dat zij geen toestemming van Nerkust hadden om de camera’s te plaatsen. De politie was wel op de hoogte en heeft ook gezegd waar ze de camera’s moesten plaatsen. Later op de dag kregen ze de camera’s terug, maar moesten de harde schijf achter laten voor verdere controle. Naar aanleiding hiervan, stuurde advocaat Antoon Karg een brief voor Nerkust. In zijn brief gaf hij aan, dat het openbaar karakter van de zitting van het Centraal Hoofdstembureau en de vatbaarheid voor het vastleggen van beeldmateriaal, blijken uit de kiesregeling, meer in het bijzonder Hoofdstuk XIII, waaronder artikel 132 lid 3 en 6. ‘Met inachtneming van het voorgaande, verzoek – en voor zover sommeer – ik hierbij tot: I. toegang en aanwezigheid cliënten II. Medewerking aan onbelemmerde hervatting van de opname van videobeelden door cliënte’, aldus Karg in zijn schrijven. Verder deelde Karg aan Nerkust mee, dat hij de gedragingen van Nerkust kwalificeert als onrechtmatig en voorts, indien Nerkust uitvoer mocht geven aan verwijdering, als misbruik van gezag in de zin van artikel 429 van het Wetboek van Strafrecht. Verder stelde Karg in zijn brief: ‘Bij gebrek van naleving van het voorgaande onmiddellijk uiterlijk 29 mei 2020 om 21:30u des avonds, heb ik de instructies van cliënten, om zonder nadere aankondiging over te gaan tot het instellen van de rechtsmaatregelen, welke daartoe gepast voorkomen.’

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249