PG bevestigt diefstal kasreserve door regering

De Procureur Generaal (PG), mr. Roy Baidjnath, zou schriftelijk hebben gereageerd op het verzoek van de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) zijn mening te geven en wel met betrekking tot de uitsluitingsclausule die de Centrale Bank wenst van de Surinaamse Bankiers Vereniging. Hij merkt op, dat de handelingen van de verantwoordelijken bij de Centrale Bank van Suriname(CBvS), die geresulteerd hebben in de verdwijning van de kasreserve, terecht gekwalificeerd kunnen worden als te zijn een wederrechtelijke onttrekking aan de handelsbanken. Volgens een verklaring van de handelsbanken zouden ze maandenlang zijn misleid en ook nog verkeerd zijn geïnformeerd, over het doel van de kasreserve die zij moesten opslaan bij de CBvS. De PG merkte verder op dat de SBV in haar brief van 16 maart aanvoerde, dat de genoemde verantwoordelijken van de CBvS de wederrechtelijke onttrekkingen toegeven en dat de laatstgenoemde met de handelsbanken een overeenstemming wenst te bereiken, over de terugbetaling. Dit alles is volgens de PG voldoende om te concluderen, dat iedere uitsluiting van aansprakelijkheid(Zowel civiel- en alsook strafrechtelijk)van de CBvS, niet op wet is gebaseerd en derhalve als onwetmatig dient te worden beschouwd. Bovendien kan volgens de PG de CBvS geen dwang uitoefenen, om een dergelijke uitsluitingsclausule in de overeenkomst te doen opnemen cq te handhaven.

Mocht de CBvS persisteren in haar houding, zal dit als maatschappelijk onbetamelijk kunnen worden aangemerkt.

De PG geeft verder aan, dat Indien de banken door de houding van de CBvS schade ondervinden, er  zelfs een actie op grond van onrechtmatige daad kan volgen.

Ter zake van het eerder genoemde is Baidjnath van mening dat er overwogen moet worden om een civielrechtelijke procedure op te starten bij de rechter.

More
articles