March 30, 2020


Covid-19 niet reden voor importverbod luxe goederen


March 30, 2020

De regering heeft zich voorgenomen om een importverbod op luxe goederen op te leggen, en niet noodzakelijke goederen, waaronder auto’s, afwasmachines, televisietoestellen groter dan 50’’ inch, en materieel voor lichaamsoefening. Met uitzondering van basisgoederen en medicamenten, zijn alle andere goederen op de ‘niet-noodzakelijke lijst’. De regering en het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) zijn overgegaan tot dit besluit, omdat er een heel dringende noodzaak is ontstaan, om vreemde valuta in het land te gebruiken voor de aankoop van medicamenten. Een belangrijke een autodealer in Suriname zegt desgevraagd, dat de regering zich verschuilt achter Corona, met verstrekkende maatregelen, om deze lijst door te drukken met goederen die niet meer ingevoerd mogen worden. Ook geeft de autohandelaar aan, dat de regering het bedrijfsleven niet heeft betrokken bij het opmaken van deze lijst. “Corona is niet de reden waarom we in deze situatie zitten! Deze situatie is ontstaan door wanbeleid van de regering, die eigenlijk haar investeringen niet goed heeft gewaarborgd. De Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren is onduidelijk, diezelfde wet is ook doorgedrukt zonder de commerciële sector, erbij te betrekken. De lijst is opgemaakt precies op de wijze waarop de wet zonder overleg is afgekondigd. Er is een heleboel onduidelijk, hierdoor kan de wet ook niet worden gehandhaafd”, aldus de directeur van een autohandel. Volgens de directeur is wet doorgedrukt, zodat importeurs en handelaren die deze verboden goederen importeren, minder valuta gaan gebruiken. “Als de lijst van kracht is, zullen wij het voelen. Deze creëert ook werkloosheid, want de inkomsten zullen dalen en er zal ook minder personeel nodig zijn. Het bedrijfsleven en belanghebbenden worden niet betrokken”, aldus de directeur. Volgens hem heeft de overheid auto’s gekocht tegen een krediet bij een Surinaamse ondernemer. “Gaat de ondernemer bij wie de overheid auto’s heeft afgenomen, SRD’s ontvangen, of krijgt hij goedkope dollars vanwege een andere organisatie? Hoe scheef is dit allemaal, geldt dit ook voor bedrijven, die bonafide zaken doen? Worden deze bedrijven overgeslagen omdat ze  niet meedoen aan andere zaken, die alleen in het voordeel zijn van bepaalde vriendjes?”, vraagt de directeur zich af. Ook vraagt hij zich af, wat zij moeten doen met voorraden die reeds 6 maanden geleden zijn verscheept. “Tegen welke koers moeten we deze goederen verkopen, welke winst? Wat wordt voor ze berekend? De regering betrekt ons helemaal niet wanneer ze deze maatregelen wil doorvoeren. Voor de National Risk Assessment (NRA), hebben ze autohandelaren gevraagd naar hun uitgave en hun hele samenstelling van de administratie, zodat ze konden zien of het goed opgezette bedrijven waren. Alleen de grote autohandelaren hebben dat gedaan, de autohandelaren van gebruikte auto’s hebben zich teruggetrokken” aldus de directeur. Volgens hem wil de regering geld van het volk gebruiken, om zichzelf in te dekken. “Dat is dan ook bij de wet controle op valutaverkeer het geval. Zij leggen een wet op, en jij moet je valuta inleveren tegen een SRD koers en zij gaan vervolgens voor je bepalen, wat je ermee kan doen. En nu hebben ze er een lijst aan gekoppeld, wat niet meer binnen mag komen! Binnen onze branche hebben we altijd oplossingen gezocht, om onze zaken te kunnen continueren, maar aan alles heb je wel een eind. We gaan binnen deze situatie oplossingen moeten zoeken”, aldus de directeur. Tot slot zegt hij dat de overheid nu, het bestaansrecht van bedrijven bepaalt. “Als je geen vrienden met haar bent, sneuvel je! Sommige bedrijven kunnen zich in andere landen vestigen, waardoor ze nog kunnen overleven. Maar weer andere bedrijven gaan ten onder, omdat ze die mogelijkheid niet hebben. Er kan nu niets positiefs zijn voor het bedrijfsleven” aldus de directeur van een autohandel.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249