EU reageert op schrijven LVV-minister

De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Rabin Parmessar, heeft op 12 december een nota verzonden naar de Europese Unie (EU), door tussenkomst van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In de nota werd de gevraagde aanvullende informatie voor het technical dossier van sopropo verzonden. Tevens werd gevraagd naar zes maanden uitstel op het verbod van sopropo vanwege een omissie door de EU. Deze nota is door de EU ontvangen en inmiddels heeft de EU gereageerd.

De EU in Brussel, in de persoon van Bernard van Goethem, heeft in zijn antwoord aangegeven, dat hij de brief met de gevraagde aanvullende informatie heeft ontvangen en doorgeleid heeft naar de desbetreffende instantie voor behandeling. Met betrekking tot het gevraagde uitstel van zes maanden op het exportverbod van sopropo, heeft de heer Van Goethem aangegeven, dat hierop niet positief kan worden gereageerd, omdat er geen wettelijke basis aanwezig is. Dit houdt in dat de export van sopropo naar de EU verboden blijft.

Er is reeds kenbaar gemaakt dat minister Parmessar en zijn team al maanden bezig zijn om te zoeken naar andere afzetmarkten. Met actoren in deze sector zijn gesprekken gevoerd over onder andere het exporteren naar Frans-Guyana en Barbados. De bewindsman heeft in zijn courtesy call, diverse residerende en niet-residerende ambassadeurs ontvangen. Ook de private sector is niet blijven stilzitten. Samen met LVV zijn zij ook bezig geweest om te kijken naar andere alternatieven. Zo is de heer Ajay Mataw van A. Mataw Impex op woensdag 18 december, gestart met de export van bevroren (quick freezing – 20º C), gesneden verpakte sopropo naar Nederland. Dit als alternatief om toch te voorzien in de vraag naar sopropo in Nederland. Verder heeft deze ondernemer de andere ondernemers die exporteren opgeroepen hun sopropo aan hem te leveren. Zodoende hebben zij alsnog een afzet van hun producten.

Het ministerie van LVV roept overige ondernemers op, om ook innovatief te werk te gaan, zodat op een andere manier bepaalde producten geëxporteerd kunnen worden. “Wij zullen altijd ondernemers ondersteunen om hun producten af te zetten. Wij zoeken zelf naar afzetmarkten voor de ondernemers; echter zijn wij niet in staat om de regels van de EU te schrappen. De EU maakt de regels en bepaalt wat wel en wat niet mag”, aldus de bewindsman.

More
articles