Jongeren summit bij viering 30 jaar Kinderrechtenverdrag

Het Kinderrechtenverdrag of de Conventie voor de Rechten van het Kind, bestaat morgen 30 jaar. In het kader hiervan heeft het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in samenwerking met Unicef, een drie dagen durende Nationale Jeugd en Kinder Summit voor voj- en vos- studenten georganiseerd in de Congreshal. Het geheel wordt morgenmiddag op het Onafhankelijkheidsplein afgesloten met een kinderfestival en een wandelloop.
Suriname heeft het Kinderrechtenverdrag op 1 maart 1993 geratificeerd. De summit heeft tot doel om in dialoog te gaan met jongeren over de onderwerpen: geweld tegen kinderen, mentale gezondheid met suïcidepreventie en het onderwijs. “De bedoeling is om van de kinderen zelf te horen wat hun kijk is op de onderwerpen”, zegt Mahogany Neede, communication officer Unicef Suriname in gesprek met De West. Zij geeft aan, gisteren verrast te zijn over de meningen van de jongeren.
Tijdens de summit worden aantekeningen gemaakt die verwerkt zullen worden in een officieel verslag, dat morgen zal worden overhandigd aan assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons.
Neede legt uit dat het aan de parlementsvoorzitter wordt overhandigd, omdat een aantal zaken te maken hebben met de verandering van onze wetgeving. Op deze manier wordt er aandacht gevraagd voor acties met betrekking tot verschillende kinderrechten. Over de kinderrechten in ons land zegt Neede, dat Suriname op heel veel kruisingen staat, maar tegelijkertijd is er volgens haar ook heel veel vooruitgang in vergelijking met andere landen. Zij noemt als voorbeeld het recht op onderwijs en gezondheid, waarbij kinderen in Suriname op glo-niveau gratis onderwijs genieten. “In landen als Venezuela kunnen kinderen niet naar school, leven in oorlogsgebieden en worden zelfs uit hun huis gezet”, aldus Neede. Hoewel dit soort zaken niet in Suriname voorkomen, zegt zij wel dat er andere zaken zijn die wel aangepakt dienen te worden.
Volgens haar moet er actie komen tegen geweld tegen kinderen en de toenemende gevallen van zelfmoord. “We moeten ons echt gaan afvragen waar wij falen met kinderen als hun uitweg alleen zelfmoord kan zijn en ze nergens terecht kunnen” zegt Neede. Ook moet er volgens haar gekeken worden naar het onderwijs nu er steeds meer nieuwe technologieën zijn. Zij benadrukt dat Unicef zich ervan bewust is dat het Kinderrechtenverdrag dertig jaar geleden in een heel andere tijd, is geratificeerd. “We hadden toen geen klimaatsverandering en niet zoveel technologische ontwikkeling.” Neede zegt dat het verdrag niet gewijzigd kan worden, wel kunnen de actiepunten door middel van het verdrag aangepast worden. Dit vergt volgens haar een samenbundeling van alle belanghebbenden, waaronder ouders en overheid.

door Johannes Damodar Patak

More
articles