November 5, 2019


Rechter behandelt zaak 81-jarige oud-Suralconiër versneld


November 5, 2019

De rechter is gisteren tijdens de eerste behandeling van de zaak van de 81-jarige Parmin Singotiko, destijds werkzaam bij de dochteronderneming Suralco van de Alcoa, meegegaan met het verzoek van zijn de raadsman van Singotiko, om de zaak van zijn cliënt met enige voortvarendheid te behandelen, dit vanwege zijn hoge leeftijd. Singotiko eist een schadevergoeding, volgens hem is hij 25 jaar lang benadeeld geworden met betrekking tot zijn pensioen, daarnaast heeft hij gezondheidsproblemen doordat hij in aanraking kwam met gevaarlijke stoffen, ook heeft hij immateriële schade heeft opgelopen. Zijn raadsman, Karel Hok A Hin, zegt desgevraagd aan De West, dat er een primaire vordering is ingesteld met een vastgestelde geldsom en een secundaire vordering. Het laatste houdt in dat mocht de rechter het niet eens zijn met de primaire vordering, de rechter dan zelf een bedrag bepaalt naar wijze van redelijkheid. De tegenpartij wordt op 7 januari in de gelegenheid gesteld om te antwoorden. Hierna zal er comparitie komen en zal er volgens Hok A Hin meer duidelijkheid zijn, over wanneer er uitspraak zal worden gedaan. Over de sterkte van de zaak twijfelt de raadsman niet. Hij legt uit dat elke werkgever risicoaansprakelijk is. Volgens hem hoeft het alleen maar aannemelijk te zijn en kan de zaak in het voordeel van de werknemer zijn. De raadsman zegt voorts, dat de Suralco met verschillende chemicaliën en stoffen heeft gewerkt en dat daarom het risico bestaat, dat mensen ziek kunnen worden. Hij verklaart dat alle symptomen te vinden zijn bij zijn cliënt. Uit documenten die hij aan De West toonde, blijkt dat Singotiko grote hoeveelheden kwik en aluminium in zijn lichaam heeft. Het DNA-onderzoek is verricht door het in de Verenigde Staten gevestigde bedrijf Analytical Research Labs, INC. Volgens een brief van de Suralco, zou de heer Singotiko maandelijks aan pensioen rond de US-dollar 500 moeten ontvangen, maar hij krijgt momenteel SRD 825 per maand. Singotiko trad in 1971 in dienst bij de Suralco. Op 55-jarige leeftijd ging hij met vervroegd pensioen, nadat hij ontslagen was op verdenking van het laten uitlekken van confidentiële informatie. Hij was namelijk ook commissaris bij de werknemersbond voor de maandloners bij de Suralco onder leiding van Fred Derby. De kortgedingrechter heeft in de zaak van de bijna vierhonderd gepensioneerden van de Suralco, besloten dat zij 30 procent meer moeten ontvangen aan pensioen, en wel met terugwerkende kracht vanaf 2015. De gepensioneerden kregen een pensioen in SRD uitgekeerd, terwijl er USD-inhoudingen zijn gedaan. door Johannes Damodar Patak

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249