PAHO: Dengue-alarm in Latijns-Amerika en Caribisch gebied

De regio maakt een nieuwe epidemische cyclus door die vooral kinderen jonger dan 15 jaar treft. De Pan American Health Organization (PAHO) dringt erbij gemeenschappen op aan om de broedplaatsen van de Aedes-muskieten te minimaliseren.
De organisatie waarschuwt voor extreme gevallen van dengue (knokkelkoorts) in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, een regio die momenteel een nieuwe epidemische cyclus van de ziekte doormaakt na twee jaar van lage incidentie. Volgens het laatste PAHO-epidemiologische rapport dat gepubliceerd is op 9 augustus, liepen tijdens de eerste zeven maanden van 2019, meer dan 2 miljoen mensen dengue op en stierven er 723. Het aantal gevallen overschrijdt het totale aantal gemelde gevallen in 2017 en 2018, hoewel het tot nu toe lager blijft dan het aantal dat is geregistreerd in 2015-2016.
“De regio maakt een nieuwe epidemische cyclus van dengue door, met een opmerkelijke toename van gevallen”, zei dr. Marcos Espinal, directeur van het Departement of Communicable Diseases and Health Analysis van de PAHO.
Het klimaat, het milieubeheer en het aanpassingsvermogen van de muskiet, kunnen volgens hem ertoe hebben geleid dat de situatie complexer is geworden. Een ander kenmerk van de huidige epidemie is dat kinderen jonger dan 15 jaar, het meest getroffen lijken te zijn. In Guatemala vertegenwoordigen ze 52 procent van alle gevallen van ernstige dengue, terwijl ze in Honduras 66 procent van alle bevestigde sterfgevallen uitmaken. Volgens dr. Espinal kan dit komen doordat ze, gezien hun leeftijd, in het verleden minder aan het virus zijn blootgesteld en daardoor immuniteit missen.

Dengue
Dengue wordt veroorzaakt door een virus dat vier verschillende, maar nauw verwante, serotypen heeft: DEN-1, DEN-2, DEN-3 en DEN-4, die allemaal in Amerika circuleren. Wanneer een persoon van de infectie herstelt, verwerft hij levenslange immuniteit tegen dat specifieke serotype. Volgende infecties veroorzaakt door andere serotypes, verhogen echter het risico op het krijgen van ernstiger vormen van dengue. Serotype 2 is een van de dodelijkste en is degene die momenteel kinderen en adolescenten treft. De tien landen die momenteel het zwaarst worden getroffen door dengue, in termen van nieuwe gevallen per 100.000 inwoners, zijn: Nicaragua, Brazilië, Honduras, Belize, Colombia, El Salvador, Paraguay, Guatemala, Mexico en Venezuela. Honduras en Nicaragua hebben dit jaar al epidemiologische waarschuwingen op nationaal niveau afgegeven.

Oproep om broedplekken te verwijderen
Gezien de situatie, heeft PAHO er al bij de hele gemeenschap en alle sectoren van de samenleving op aangedrongen om samen te werken om broedplaatsen van muskieten te elimineren, met name die rondom het huis. “Dengue is een huishoudelijk en gemeenschapsprobleem”, zei José Luis San Martin, PAHO’s regionale adviseur voor dengue. “De meest effectieve manier om dengue te bestrijden, is om de broedplaatsen te verwijderen om te voorkomen dat de mug zich voortplant, want zonder muggen zou er geen dengue worden overgedragen”, zei hij.
Volgens San Martin moet de gemeenschap gezamenlijk alle ongebruikte objecten verwijderen waarin zich water kan ophopen, zoals vaten, oude banden, blikjes, flessen en vazen. Watertanks voor huishoudelijk gebruik moeten hermetisch worden afgesloten om te voorkomen dat ze broedplaatsen worden. “Het elimineren van broedplaatsen zou de mug hard raken door de broedcyclus te onderbreken, waardoor de muskietenpopulatie afneemt”, zei hij.

Prioriteit: levens redden
PAHO heeft ook opgeroepen om gezondheidswerkers te trainen om patiënten met dengue en andere arbovirussen, zoals zika en chikungunya, te diagnosticeren en adequaat te behandelen.
“Het juiste beheer van patiënten is een prioriteit die levens kan redden’’, zei San Martin, waarbij hij de bevolking aanspoorde om zelfmedicatie te vermijden en in plaats daarvan vroegtijdig een gezondheidssysteem te bezoeken bij het ervaren van symptomen van de ziekte.
De meest voorkomende symptomen van dengue zijn: hoge koorts (40°C), ernstige hoofdpijn, pijn achter de oogbollen en gewrichts- en spierpijn. Waarschuwingssignalen van dengue die dringende medische aandacht vereisen, zijn onder meer: hevige buikpijn, aanhoudend braken, snelle ademhaling, bloeden uit de slijmvliezen, vermoeidheid, prikkelbaarheid en aanwezigheid van bloed in het braaksel. Er is geen specifieke behandeling voor dengue, maar tijdige detectie, toegang tot medische zorg en goed beheer van de patiënt, kan complicaties en ziekteprogressie verminderen. Overlijden als gevolg van dengue is bijna altijd te voorkomen.

More
articles