July 22, 2019


16 contractors Staatsolie met ontslag


July 22, 2019

In verband met hun ontslag, begaven de zestien werknemers van de onderneming Isoper, die werkzaam zijn op het terrein van Staatsolie N.V., zich naar het DNA-gebouw, alwaar zij aan assembleelid Patrick Kensenhuis, een brief overhandigden ter ondersteuning van de strijd. De overhandiging van de brief werd ondersteund door de voorzitter van de Algemene Werknemers Bond(AWB), Armand Zunder. De werknemers hebben op 19 juni de directie van Isoper aangeschreven in verband met de loonsverhoging die twee jaar geleden aan hen is beloofd. Dit viel niet in goede aarde bij de directie en is de aanleiding geweest om de werknemers ontslag aan te zeggen. “Men heeft toen bij Arbeidsinspectie voor zes mensen ontslag aangevraagd, vanwege dringende reden. Terwijl men trachtte negen van hen weer aan het werk te krijgen. De arbeiders hebben toen gezegd: ‘’Samen uit, samen thuis’’, anders niet”, zegt Zunder. Verder zijn de werknemers van mening dat ze gevaarlijk werk verrichten en dat om die reden de toelagen ook aangepast moeten worden. De pensioengelden van de werknemers die door het bedrijf werden ingehouden, zijn nooit afgedragen. De medewerkers hebben ervoor gekozen de brief aan Kensenhuis te overhandigen, omdat hij van huis uit arbeidsinspecteur is en tot nu toe het enige parlementslid is geweest dat aandacht heeft gevraagd voor deze groep. -door Yves Kloppenburg-