July 10, 2019


VECHTEN TEGEN DE BIERKAAI


July 10, 2019

Als je als regering in de afgelopen 9 jaar een dusdanig desastreus financieel-economisch beleid hebt gevoerd, dat je uiteindelijk genoodzaakt was de nationale munt, de SRD, met meer dan 100 procent te devalueren en daardoor een enorme verarming binnen de gehele gemeenschap teweegbrengt, dan moet je er niet vreemd van opkijken, dat de criminaliteit in tal van opzichten zal toenemen. Op tal van gebieden zullen daarbij de strafbare delicten dan ook stijgen. De economische delicten vormen daarop geen uitzondering. De regering heeft via haar ministerie van Financiën, op een gegeven moment voor verkrijging van meer inkomsten uit de indirecte belastingen op genotmiddelen en bepaalde artikelen die als luxe door haar werden aangemerkt, aanzienlijke verhogingen doorgevoerd. Sterke drank en sigaretten kregen een toeslag op de invoerrechten en accijnzen, waardoor deze producten voor de meesten ook onbereikbaar werden. Vooral de rokers in dit land werden zwaar geraakt door de gestegen invoerrechten en accijnzen. De bekende en traditionele merken sigaretten werden te duur en smokkelaars zagen hun kans schoon om de markt te overspoelen met spotgoedkope sigaretten, die grif via het illegale circuit over de toonbank gingen en tot nog toe gaan. De smokkel van deze goedkope sigaretten van de merken Tradition, Vox en Tabacca, heeft enorme vormen aangenomen en de illegale invoer vindt op verschillende manieren plaats. Er is geen kruit tegen gewassen en het is thans zelfs zo, dat er ambtenaren zijn die er aan mee werken dat deze merken toch verkrijgbaar blijven. De sigaretten die via de officiële importeur in ons land binnen worden gebracht, worden dan nog wel verkocht, maar de importeur heeft zijn omzet met op zijn minst 60 procent zien dalen sinds de voormelde merken op illegale wijze de markt hebben overgenomen. Zo af en toe wordt er een partij van deze contrabande sigaretten in beslag genomen, maar bij de zogenaamde vernietiging gaat er uiteindelijk toch weer veel mis. Waar het eigenlijk om gaat, is dat er invloedrijke en kapitaalkrachtige lieden betrokken zijn bij deze zwendel en dat er daarom niet echt hard wordt opgetreden. Als we ervan uitgaan, dat ambtenaren belast met de opsporing, Tradition, Vox en Tabacca, sigaretten roken, dan mogen we gevoeglijk aannemen, dat ook deze ambtenaren zo door de economische crisis in hun zak zijn getroffen, dat zij bewust de andere kant opkijken en niet ingrijpen bij het constateren van dit soort wetsovertredingen. Enige tijd geleden meldde een lokaal medium, dat de smokkel van sigaretten een dusdanige omvang heeft en er zoveel geld mee verdiend wordt, dat de opbrengsten in de vele miljoenen dollars belopen en de lieden die erbij betrokken zijn, gezien de omstandigheden, onaantastbaar blijken te zijn. Er wordt dan ter camouflering van het vraagstuk, slechts af en toe een kleine partij geconfisqueerd en deels vernietigd, om de schijn op te wekken dat er wel degelijk maatregelen tegen worden getroffen. Zolang de niet-draagkrachtige roker in dit land geconfronteerd blijft met torenhoge prijzen voor een pakje sigaretten en zijn loon het niet toestaat het legaal te kopen, zal hij zijn toevlucht blijven nemen tot smokkelwaar.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249