June 10, 2019


Rust in Zorghotel niet teruggekeerd


June 10, 2019

De situatie bij het RCR Zorghotel dreigt steeds verder uit de hand te lopen. Het personeel had over de maand mei nog geen salaris ontvangen en was vorige week in staking. Naar onze informatie is een deel van de werknemers vrijdag uitbetaald en zal de rest vandaag worden uitbetaald. Maar hiermee is de rust niet teruggekeerd. Het personeel dat vanochtend aan het werk verscheen, kwam voor gesloten deuren te staan. Dit verneemt de krant van Armand Zunder, vakbondsleider van het personeel. In het hotel bevinden zich zes dialysepatiënten die vooralsnog geen zorg kunnen krijgen. Na contact te hebben gezocht met de directie, kreeg het personeel te horen, dat er om 11.00 uur een overleg is. Volgens Zunder bevindt de directie zich ook niet in het gebouw. Het is nog niet duidelijk waarom de deuren gesloten zijn. Dit zal duidelijk worden na het gesprek. Tot het ter perse gaan van deze editie, is het de krant niet gelukt Zunder te spreken over de afloop van het gesprek. Het grootste probleem is dat het personeel van het Zorghotel werkloosheid boven het hoofd hangt. De stichting Staatsziekenfonds (SZF) als grootste leverancier van cliënten aan het Zorghotel, overweegt de samenwerking met de medische instelling te stoppen. Dit vanwege de gebrekkige faciliteiten om patiënten medische zorg te bieden. Volgens Zunder zal het Zorghotel sluiten als de samenwerking met SZF wordt beëindigd. Hoewel hij niet hoopt op het ergste, worden reeds voorbereidingen getroffen om een sociaal plan in elkaar te zetten, zodat een goede afkoopregeling gesloten kan worden met de directie voor de medewerkers. Daarnaast moet er volgens Zunder ook rekening gehouden worden met de collectieve omslag en moet er gekeken worden naar de middelen om een soft landing te maken. “Na zo een recessie ligt werkgelegenheid niet voor het oprapen”, stelt Zunder. Bij de veiling van het Zorghotel en de aankoop door het ministerie van Volksgezondheid, werden gesprekken gevoerd over het al dan niet overnemen van de werknemers door het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Deze gesprekken zijn niet verder gevoerd. Zunder geeft aan dat de overname door AZP een alternatief is, maar dat er ook andere scenario’s zijn. Een is dat het personeel indien gekwalificeerd, overgenomen zou kunnen worden door Riverview Medical Center, dat zich in Suriname zal vestigen en gespecialiseerde dienstverlening zal bieden. Een tweede scenario is dat het personeel naar een ander medisch centrum overgeplaatst kan worden, als laatste optie kan het personeel overgenomen worden door het ministerie van Volksgezondheid. Zunder zegt dat de alternatieven stap voor stap bekeken zullen worden, maar dat eerst het sociaal plan in elkaar gezet zal worden, waarna er overeenstemming bereikt moet worden met de directie. Hij geeft overigens aan dat de vakbond morgen een gesprek zal voeren met de minister. Op basis van het gesprek zal er nagegaan worden wat de vraag is naar personeel bij het ministerie en de diverse ziekenhuizen, waarbij er gekeken wordt naar de mogelijkheid om overgeplaatst te worden. -door Priscilla Kia-