May 11, 2019


Pengel weerspreekt lening bij SPSB


May 11, 2019

De voormalige minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), Patrick Pengel, heeft tijdens een live telefoongesprek met ATV, weersproken schuldige te zijn in de vermoedelijke corruptiezaak bij de Surinaamse Post-spaarbank (SPSB). Er zijn documenten uitgelekt, waarbij tal van klinkende namen zijn genoemd waaronder die van Patrick M. Pengel. Pengel zegt dat zijn volledige naam niet Patrick M. Pengel, maar Patrick V. Pengel is. Het is ook niet zijn adres dat in het document staat aangeven. “Ik ben geen wanbetaler en ik vind het erg, dat mensen hun privé informatie nu op straat ligt. Deze naamgenoot zijn informatie ligt nu ook op straat.“ Hij is zich ervan bewust dat wij een zwaar verkiezingsjaar tegemoet gaan, maar vindt dat er ook grenzen zijn. “Als maatschappij moeten we onszelf ook in de spiegel aankijken: heb ik niet een norm overschreden en het antwoord gaat ja zijn als je eerlijk bent. We moeten ons schamen over de manier waarop er om is gegaan met persoonlijke gegevens van mensen en ik hoop dat de mensen in be-scherming zullen worden genomen en dat er maatregelen worden getroffen tegen de mensen die geheime informatie naar buiten hebben gebracht”, aldus Pengel. Het forensisch accountantsonderzoek moet uitwijzen of er werkelijk fraude is gepleegd bij de staatsbank. Vorige week werd de ex-minister ook genoemd, samen met Regilio Dodson, voormalig minister van Natuurlijke Hulpbronnen, die gisteren ook zijn ontslag indiende bij de president. Het betrof een grondig onderzoek naar stichtingen en N.V.’s, dat president Desiré Bouterse heeft ingesteld naar aanleiding van het verzoek van VHP-parlementariër Mahinder Jogi.
Pengel heeft na een overweging van al deze zaken, zijn portefeuille ter beschikking gesteld aan de president en deze is ook geaccepteerd. Hij gaf aan dit vanwege een persoonlijke reden te hebben gedaan en zal zijn carrière anders voortzetten. De ex-minister zal eerst een korte vakantie nemen om tijd te besteden aan zijn gezin, dat de afgelopen drie jaar veel rekening heeft moeten houden met zijn drukke schema.

door Kimberley Fräser