CFATF EN DE NALEVING

De laatste tijd wordt er regelmatig gesproken over de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) in de media en recentelijk ook in het hoogste college van staat, De Nationale Assemblee. Voor de meeste burgers is het niet helemaal duidelijk wat deze organisatie is en nog minder wat haar doelstellingen zijn. Wat wel belangrijk is, is dat we dienen te weten, dat Suriname zich ook heeft gecommitteerd aan deze taakgroep van 25 landen uit  het Caribisch gebied  en Latijns-Amerika en dat wij daarom al hetgeen is verankerd in de 40  doelstellingen, dienen na te leven. Om kort te zijn, dient vermeld te worden, dat Suriname maar zeer weinig doelstellingen van de CFATF tot op heden heeft gerealiseerd. De vraag die onmiddellijk bij nog velen rijst, is wat deze bundeling is en wat de doelstellingen uiteindelijk beogen. In een eerdere editie van deze krant, vermeldden wij het volgende:

Suriname is sinds 1998 lid van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) en werd in 2001 voor het eerst door deze organisatie geëvalueerd. Naar aanleiding van de strategische tekortkomingen die de CFATF tijdens de eerste evaluatie ronde had geïdentificeerd, heeft ons land in 2002 Anti Money Laundering wetgeving aangenomen. In 2011 is ook de financiering van terrorisme in Suriname strafbaar gesteld. Landen die lid zijn van de CFATF, dienen de effectieve uitvoering van wettelijke, regelgevende en operationale maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, te bevorderen. De onder de CFATF vallende FATF, brengt aanbevelingen uit en die omvatten een uitgebreid en consistent kader van maatregelen die landen moeten uitvoeren om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden en tevens de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens. De lidlanden hebben uiteenlopende juridische, bestuurlijke en operationele kaders en verschillende financiële systemen en kunnen dus niet alle identieke maatregelen nemen om deze bedreigingen tegen te gaan. De aanbevelingen van de FATF vormen daarom een internationale standaard die landen moeten uitvoeren door middel van maatregelen die zijn aangepast aan hun bijzondere omstandigheden.

Tot zover een aanhaling uit een eerdere editie. Suriname heeft naar wij vernemen, veel te lang getalmt de aanbevelingen (40 in totaal) van de CFATF na te leven en dat zal als we op dezelfde voet doorgaan, ongekende financiële consequenties hebben voor bijvoorbeeld banktransacties met het buitenland. Nu reeds hebben we een enorm probleem dat er geen chartaal geld (US-dollars en euro’s) meer uit het buitenland per vliegtuig wordt aangevoerd en dat allemaal omdat er door de Nederlandse douane nu een jaar geleden, 19.5 miljoen euro in contanten uit ons land afkomstig is geconfisqueerd en tot nog toe niet is vrijgegeven. Bij het Nederlandse Openbaar Ministerie bestaat namelijk het ernstige vermoeden dat een groot deel van dit geld uit het criminele circuit van Suriname afkomstig is en als ‘witwas’ kan worden aangemerkt. Geen enkele correspondentiebank noch een luchtvaartmaatschappij die over een vergunning beschikt chartaal geld te vervoeren, wenst al een jaar contante valuta naar Suriname te zenden en of vervoeren. Dat heeft nu reeds geleid tot een groot gebrek aan cash dollars, en de banken in Suriname gedwongen tot ernstige beperkingen bij het verstrekken van cash dollars aan hun klanten. Girale overmakingen zijn tot op heden geen probleem gebleken. Suriname heeft als deelgenoot van de voormelde CFATF geen uitweg, wil het op een normale manier binnen de internationale financiële wereld blijven functioneren en geld blijven overboeken naar de correspondentiebanken die ze nu nog heeft in het buitenland. Suriname zal hard aan de slag moeten gaan en de 40 aanbevelingen van de CFATF naar letter en geest moeten naleven en eerbiedigen. Het getalm moet afgelopen zijn en we dienen hard aan de slag te gaan. Het buitenland zal zeker met strafmaatregelen komen als we wederom in gebreke blijven. Wij weten wel waarom het allemaal zo lang duurt en we misschien wel moedwillig een vertragingstactiek hebben toegepast. Er spelen in dit land grootschalige belangen van witwascriminelen die hun misdadig verkregen geld op allerlei manieren in het officiële circuit willen krijgen. En juist daarvoor wordt nu een stokje gestoken bij een juiste en ingrijpende naleving van de CFATF-aanbevelingen. Onze autoriteiten zijn nu aan zet, of ze gaan helemaal voor de 100 procent met de regels van CFATF in zee of ze brengen dit land in nog grotere problemen, die een totale financiële isolatie tot gevolg zal hebben en de totale economie de afgrond in drijven.

More
articles