DUISTER ONVERSTANDIG EN GEVAARLIJK

De NDP-regering onder leiding van president Bouterse, voert een duister, onverstandig en gevaarlijk anti-westers buitenlands beleid dat ons steeds verder in isolement zal doen geraken. Een beleid dat nimmer een puur ideologische grondslag heeft gehad en dus niet links c.q. socialistisch kan worden genoemd, maar altijd slechts geënt is geweest op politiek opportunisme van exponenten uit de zogenaamde revo en tot enige doel heeft de machtsconsolidatie en die mag voor de huidige machthebbers geen onderbreking ondergaan. Uitgaande van dit streven tot het krampachtig behouden van de macht, heeft deze regering in de afgelopen nu bijna tien jaar, nauwe bilaterale relaties aangeknoopt met landen die als niet-democratisch en zelfs zeer repressief kunnen worden aangemerkt. Door de van meet af aan sterk bekoelde relatie met het Koninkrijk der Nederlanden, heeft de regering alvast bij de lidlanden van de Europese Unie, zeker geen goede beurt gemaakt. Nederland is namelijk een prominent lid van deze unie en wordt in de westerse wereld als een respectabele partner gezien. Maar na Nederland heeft het NDP-regiem van Bouterse zich ook steeds verder van de democratische wereld vervreemd en is het op stelselmatige mate gaan aanpappen met landen die worden bestuurd door usurpators. We denken daarbij aan Venezuela, Equatoriaal Guinea, Nicaragua, Cuba, Iran, China, Bolivia, Turkije en Rusland. Landen waar de mensenrechten op schandelijke wijze worden geschonden en waar Bouterse en zijn NDP-regering klaarblijkelijk niet de minste moeite mee hebben. We verschuilen ons daarbij voortdurend achter een niet-steekhoudend argument, van het niet bemoeien in de interne aangelegenheden van bevriende naties. In het geval van Venezuela waar de despoot Maduro het gehele land de vernieling in heeft geholpen er grote hongersnood heerst, er een vreselijk gebrek is aan medicamenten, de nationale munteenheid Bolivar onderhevig is aan de hoogste ontwaarding ter wereld, honderdduizenden Venezolanen het land uitvluchten en waar nu dialysepatiënten doodgaan, omdat de dialysemachines niet kunnen functioneren wegens grootschalige stroomuitval, blijft de regering Bouterse haar steun uitspreken voor de dictator Maduro en weigert zich, zoals de meeste landen op dit halfrond, te scharen achter de interim-president Juan Guaido. Dit is totaal onverstandig, duister en zeer vermoedelijk ook gevaarlijk buitenlands beleid, als wordt gekeken naar de positie die de reuzen op het Zuid-Amerikaanse continent hebben aangenomen in de kwestie Venezuela en ook hoe de Amerikaanse en Canadese regeringen zich in deze crisis hebben opgesteld.

Bouterse en zijn regering hebben zich verkast in de club van niet-democratische regiems, terwijl ze zich heel goed moeten realiseren dat er in deze wereld nog steeds keiharde geopolitieke verhoudingen zijn  en dat wij een inherent deel uitmaken van het westelijk halfrond, alwaar big brother in het noorden een heel grote machtsfactor betekent. In het oosten hebben we de Fransen en in het zuiden de Brazilianen die allemaal voor wat Venezuela betreft, zeker niet de zijde van Maduro hebben gekozen. De Verenigde Staten van Amerika kunnen in veel opzichten een land als Suriname onder zware druk zetten om het heilloze pad van steun aan Maduro spoorslags te verlaten. En dat kan Washington op verschillende wijzen bereiken. Bouterse en zijn regiem moeten begrijpen dat we nu reeds in zwaar financieel en economisch verkeer zijn beland en zullen eventuele dwangmaatregelen c.q. sancties van de Verenigde Staten en andere westerse partners, zeker niet overleven. Het wordt dan ook de hoogste tijd dat we het misdadige Maduro regiem laten vallen en ons scharen in de rij der naties die het volledige herstel van de waarachtige democratie in Venezuela nastreven.

More
articles