February 8, 2019


DNA doet mee aan klimaatconferentie


February 8, 2019

De Nationale Assemblee (DNA) zal ook haar bijdrage leveren aan de internationale klimaatconferentie die de regering van 12 tot en met 15 februari houdt. Dit werd besloten tijdens de persconferentie die gisteren gehouden werd in DNA. De klimaatconferentie High Forest Cover and Low Deforestation Resource Mobilization wordt in Royal Torarica gehouden. Suriname heeft zich gecommitteerd om zijn bosbedekking op 93 procent te houden op de VN Conferentie over Klimaatverandering COP23 in 2017. Suriname zal samen met andere landen niet langer genoegen nemen met het internationaal imago op de hoge bosbedekkingsgraad, lage ontbossing en een te verwaarlozen uitstoot van schadelijke stoffen. De nationale gemeenschap voor tropische bossen doet een dringende oproep om zoveel mogelijk bosbedekking te laten staan. “Om die positie te blijven behouden en vooral het bos te laten staan, hangt er een prijskaartje”, zegt DNA- voorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Op deze milieuconferentie zullen vertegenwoordigd zijn de HFLD-landen, internationale donoren en organisaties, diplomatieke vertegenwoordigers van donorlanden, bilaterale fondsen, de private sector en internationale filantropische organisaties. “Wanneer je die noodkreet hoort en beseft dat zo weinig landen een groot deel van de broeikasgassen uitstoten en aan de andere kant zo weinig landen (vijftien), waar Suriname bij hoort, carbon-negatief zijn en juist carbon opnemen voor de wereld, dan wordt het wel duidelijk dat ondanks alle inspanningen voor het organiseren van wereldconferenties, wij met zijn allen de verdoemenis in zullen gaan”, zegt Geerlings- Simons. De assemblee zal haar bijdrage leveren door haar visie te delen over de relatie tussen Legislation and Climate Finance. Geerlings-Simons is een van de sprekers op de conferentie. Zij zal ingaan over de financiële mogelijkheden voor landen met een grote tropische bosbedekking en over hoe de wetgeving kan inspelen op het behouden van een gezond milieu.