Penitentiaire ambtenaren stellen JusPol-minister ultimatum

De penitentiaire ambtenaren verenigd in de Bond van Penitentiaire Ambtenaren in Suriname, hebben gisteravond op een drukbezochte algemene ledenvergadering, de minister van Justitie en Politie (JudsPol), Stuart Getrouw, een ultimatum gesteld. De bond geeft de minister een week de tijd om problemen die al geruime tijd spelen, aan te pakken. Tijdens de vergadering is er een motie aangenomen met al de zaken die de bond opgelost wil zien. De motie is vandaag verstuurd naar de minister. Het gaat om zaken als het wettelijk vaststellen van de nieuwe loonreeks, het verder formaliseren van de organisatiestructuur en infrastructuur van de inrichting. Volgens de bond moeten de penitentiaire ambtenaren hun werk vaak verrichten met gebrekkige middelen. De penitentiaire ambtenaren merken op dat het om veiligheid gaat en dat het daarom belangrijk is dat de inrichtingen goed functioneren. Op de vergadering hebben de leden unaniem benadrukt dat er verandering moet komen. Indien er geen reactie komt van de minister, zal de bond weer bijeenkomen om de verder te nemen stappen te bespreken.

More
articles