‘Corruptie tast ontwikkeling en toekomst aan’

Suriname staat met een score van 43 in de middenmoot van de meest recente Corruption Perceptions Index 2018 van Transparancy International. Angelic Alihusain-del Castilho, voorzitter van DA’91, zegt desgevraagd dat een score van 43 betekent dat er corruptie is in ons land die als een houtluis aan onze ontwikkeling en toekomst vreet. Zij geeft aan dat dit een teken is dat onze instituten onder druk staan en dat onze democratie en vrijheden ernstige verbetering behoeven.
In De Nationale Assemblee (DNA) is de Anticorruptiewet aangenomen. De wet is nog niet afgekondigd en gepubliceerd in het staatsblad. “Het geeft ook weer dat hoewel wij een zogenaamde Anticorruptiewet hebben, dit niet wordt uitgevoerd met alle gevolgen van dien”, aldus Alihusain-del Castilho. Tegen de achtergrond dat corruptie in ons land wijdverbreid is, is het opvallende in de score, dat Suriname net als ons buurland Guyana, Estland, Ivoorkust en Senegal, vooruit zou zijn gegaan in het bestrijden van corruptie. De politica merkt op dat dit aangeeft dat veel burgers in ons land niet durven om openlijk voor hun mening uit te komen uit vrees voor represaille maatregelen vanuit de machthebbers. “Er is dus sprake van intimidatie, openlijk of gedekt”, zegt de DA’91-voorzitter.
Zij benadrukt dat wij niet moeten blijven zitten, maar dat er vanuit de samenleving meer druk moet komen. Zij denkt in dit kader aan ngo’s en pressiegroepen die meer ondersteuning moeten krijgen om actiever druk uit te kunnen oefenen op de regering voor inzage in de daadwerkelijke uitgaven en inkomsten van ons land.
De scores van landen als Hongarije en Turkije die flink daalden, reflecteren de achteruitgang van de rechtsstaat en democratische instituten en de snel krimpende ruimte voor burgerorganisaties en onafhankelijke media in die landen. Alihusain-del Castilho is van mening dat Suriname waakzaam dient te zijn en dat wij scherp moeten letten en afdwingen dat onze media in alle vrijheid kunnen werken, zonder enige vorm van intimidatie, dwang of vrees.

 

door Johannes Damodar Patak

More
articles