January 22, 2019


Design Thinking noodzakelijk voor duurzame ontwikkeling


January 22, 2019

Design Thinking is hot de laatste tijd en wereldwijd een nieuwe manier van innovatie geworden. Een reden voor deze ontwikkeling is het toenemende belang van klant- en menselijke oriëntatie bij het bedenken en ontwerpen van nieuwe oplossingen en ideeën en de realisatie daarvan. Design thinking is een creatieve en experimentele benadering van innovatie, met de nadruk op empathie en het kennen en begrijpen van de klant. Het is een andere manier van denken om op een creatieve manier problemen op te lossen of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Het is een creatief en optimitisch denkproces, dat, in tegenstelling tot analytisch denken, zorgt voor het generen en implementeren van goede ideeën, om zo de international concurrentiepositie van bedrijven te verbeteren. Deze ontwerpmethode kan op elke situatie worden toegepast, niet alleen bij het oplossen van ontwerpproblemen binnen bedrijven. De methode wordt vaak gebruikt om producten en diensten te ontwikkelen en problemen in organisaties effectief op te lossen en kan dus ook worden toegepast om de huidige zware drugscriminaliteit in Suriname succesvol aan te pakken, als men hiervoor open staat. Design Thinking kan dus ook worden toegepast om 1000 nieuwe innovatieve bedrijven in Suriname in 2019 op te zetten die in 2018 verloren zijn gegaan als gevolg van het destructief en corruptief gedrag van de huidige regering Bouterse en het leengedrag van Hoefdraad. Hierdoor kan werkgelegenheid worden gecreëerd voor 70 procent van de huidige ambtenaren, waardoor er een slank en innovatief overheidsapparaat ontstaat en meer welvaart in Suriname kan worden gecreeerd. Hopelijk dat in 2020 een nieuwe en deskundige regering aan de macht komt die eindelijk gefocust zal zijn op duurzaam innovatief ondernemerschap op basis van Design Thinking. De meest sucessvolle economieën in de wereld, zoals Amerika, Nederland, Duitsland, Zwitzerland, Zweden, Korea, etc. passen Design Thinking intensief toe om sneller en effectiever te innoveren. En zoals we weten is innovatie de motor van de economie. De meest sucessvolle bedrijven in de wereled, zoals Apple, Google, Microsoft, Tesla, Samsung en Philips, passen deze methode ook systematisch toe om producten beter, sneller en innovatiever te ontwikkelen en op de markt te brengen. Succesvol Design Thinking vereist effectief gebruik van en de balans tussen de linker- en rechterkant van de hersenen. De linker hersenhelft heeft voornamelijk een analytische, logische en kwantitatieve functie, terwijl de rechter hersenhelft een intuïtieve en holistische functie heeft en gericht is op imagination. Albert Einstein zei eens: ‘The true sign of intelligence is not knowledge but imagination’. Veel mensen hebben geen goede balans tussen de linker- en rechter hersenhelft, waardoor ze kansen missen om op een geïntegreerde manier om te gaan met complexe problemen. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die vertouwen hebben in hun intuïtie en intuïtief beslissingen nemen, meestal het meest succesvol zijn. Ze hebben een hoge graad van zelfbewustzijn en zijn daardoor integer, proactief, innovatief en creatief, hebben meer zelfvertrouwen en nemen gecalculeerde risico’s. Ze zijn ook in staat om een klimaat van vertrouwen en integriteit te creëren, kunnen hun emoties beter beheersen en zijn actiegericht en daadkrachtig, betrouwbaar en zeer effectief in het managen van verandering. Albert Einstein, Nicola Tesla, Thomas Edison, Steve Jobs, Steve Wozniak, Elon Musk en Mark Zuckerberg, waren/zijn echte succesvolle design thinkers. De huidige Design Thinking benaderingen zijn helaas niet authentiek en niet holistisch en zijn voornamelijk gericht op analytisch denken en het volgen van ontwerpstappen, gezellige vergaderingen en het gebruik van ontwerpgereedschappen. Hierdoor worden creativiteit en innovatie in mindere mate gestimuleerd. Sucessvol Design Thinking vereist een authentieke, holistische, cyclische, iteratieve en concentrische benadering. Een aanpak waarin persoonlijke innovatie en persoonlijke integriteit zijn ingebed. We moeten begrijpen dat alle kennis begint met zelfkennis, alle leren begint met zelfleren, alle innovatie begint met persoonlijke innovatie en design thinking zonder persoonlijke integriteit is cosmetisch en niet empathisch. Effectief Design Thinking moet ook imagination omvatten, wat een combinatie is van convergent, divergent en creatief intuïtief denken. Vandaar dat ik onlangs een nieuw authentiek en holistisch design thinking model in Amerika heb geïntroduceerd voor het succesvol ontwerpen van innovatieve producten en diensten en oplossen van organisatieproblemen. Het omvat een iteratief, incrementeel, cyclisch en concentrisch proces van verkennen van het probleem, bedenken van oplossingen, testen van prototypen en implementeren van de uiteindelijke oplossing. Het model is opgenomen in mijn twee hieraan gerelateerde boeken: Authentic and holistic Design Thinking for Personal, Corporate and Social Innovation en: Authentic Personal Branding for Design Thinkers, die onlangs in Amerika zijn gepubliceerd. Hubert Rampersad