January 21, 2019


ETNISCHE BARRIÈRES


January 21, 2019

Wie in de huidige Surinaamse politiek niet in staat is of wenst de op etnische leest gestoelde barrières te doorbreken, zal niet langer binnen de politieke constellatie van dit land een rol van betekenis spelen. Tot deze conclusie en het besef is gelukkig de VHP onder leiding van voorzitter Chandrikapersad Santokhi, op tijd gekomen en daarom heeft de partij die decennialang een puur etnisch Hindostaanse partij was, de deuren opengegooid voor alle Surinamers. Aan alle geledingen van de Surinaamse samenleving heeft de VHP nu de mogelijkheid geboden, in haar bestuur, en alle onderafdelingen, toegankelijk te maken voor stadscreolen, Marrons, Javanen, Indianen en andere Surinamers. Een meesterlijke zet om aan te tonen, dat de VHP momenteel een poitieke transformatie aan het ondergaan is naar een totaal multi-etnische Surinaamse partij. De leiding van deze partij heeft ingezien dat zonder een dergelijke benadering, het onmogelijk zal zijn een overheersende en bepalende rol te kunnen vervullen binnen het machtscentrum na de verkiezingen van mei 2020. En dat ze dat goed heeft ingezien, is bewezen op zaterdagavond 19 januari jongstleden bij de feestvergadering in verband met 70 jaar VHP. Verschillende sprekers op deze massa bijeenkomst, hadden het over de Surinaamse ‘’bromki dyari’’, daarmee doelende op de grote opkomst van Surinamers uit alle etnische groepen. Het werd voor een ieder duidelijk dat de partij thans steun heeft uit alle delen van de samenleving en dat de sprekers niet onder stoelen of banken staken, dat ze het volste vertrouwen hebben in deze nieuwe VHP, die elke Surinamer vooruitgang en een beter leven wenst te bieden. De opkomst was buiten verwachting en slechts weinigen hadden durven vermoeden dat zoveel Srananmangs naar het terrein van De Olifant zouden komen om hun enthousiasme over de partij, die heeft gedurfd zoveel vernieuwingen door te voeren, kenbaar te maken. Er liggen nog zeker 15 maanden voor de boeg alvorens het Surinaamse electoraat de gelegenheid zal worden geboden, te bepalen wie van 2020 tot 2025 dit land zal mogen besturen. Wat nu voor een ieder glasyhelder is, is dat de VHP momenteel een politieke organisatie c.q. stroming is waar zeer veel rekening mee gehouden zal moeten worden en dat het vrijwel zeker is dat deze politieke partij zal bepalen of mede bepalen, hoe ons land vanaf augustus 2020 eruit zal gaan zien.