January 11, 2019


‘LVV-minister moet opkomen voor land en volk’


January 11, 2019

Lekhram Soerdjan, minister van Land-bouw, Veeteelt en Visserij (LVV), moet op-komen voor het belang van land en volk. Dit zegt PL-parlementariër Ingrid Karta-Bink naar aanleiding van de Chinese hektrawlers die nog steeds in Suriname zijn. LVV heeft geen vergunning aan de trawlers verleend, maar ze zijn nog niet vertrokken uit ons land. Karta-Bink heeft in het parlement de minister meerdere keren opgeroepen om op te komen voor land en volk. Zij vindt dat wij ervoor moeten waken dat buitenlandse bedrijven de overhand nemen. Op dit moment zijn er wel buitenlandse investeringen nodig, maar niet in de visserijsector. Volgens haar is de visserijsector de meest geordende sector van ons land. Karta-Bink haalt aan dat het niet zo moet zijn dat wij toelaten dat hektrawlers onze visgronden leeg vissen, om daarna ook nog vis te importeren. Zij vindt dat de minister gewoon moet handelen op basis van de beschikking van het ministerie van 2018. Soerdjan heeft het parlement meegedeeld dat het toegestane aantal vergunningen reeds is overschreden. Hektrawlers gebruiken niet de meest visvriendelijke manieren om vis te vangen. In een aantal landen zijn hektrawlers verboden. Karta-Bink erkent dat er landen zijn die ooit een vispopulatie hadden, maar door overbevissing nu zelf moeten importeren. Omdat dit ook in ons land kan gebeuren, is zij er een voorstander van dat het vissen met hektrawlers verboden wordt. De PL-parlementariër roept de minister op om geen jaknikker te zijn, maar actie te ondernemen en daadkracht te tonen. Soerdjan heeft in het parlement gezegd dat de toezeggingsbrieven van de hektrawlers onder leiding van zijn voorganger Soeresh Algoe, door LVV-directeur Djoemadie Kasanmoesdiran, zijn verstrekt. Karta-Bink zegt dat de minister niet moet komen met door wie de brieven zijn versterkt, maar moet aangeven wat zijn oplossing in deze kwestie is. door Johannes Damodar Patak