December 14, 2018


‘Ontwikkeling betekent niet afhankelijk worden’


December 14, 2018

De Chinese ambassadeur in Suriname, Liu Quan, heeft woensdagavond tijdens een Special Business Event met Surinaamse ondernemers, gezegd dat Suriname een ‘’mindshift’’ moet maken, zoals China dat in het verleden heeft gedaan om het land tot ontwikkeling te brengen. Angelic Alihusain- del Castilho, voorzitter van DA’91 en oud-diplomaat, zegt desgevraagd dat ontwikkeling niet wil zeggen dat wij als land afhankelijk moeten worden van een grootmogendheid in de wereld als China. Zij geeft aan dat het niet zo moet zijn dat een samenwerking met een bepaald land ons eigen handelen en vrijheid als land beperken. “Wat zal de reactie van China zijn, als wij onze betrekkingen met Thailand verdiepen en ze toestemming geven om een commercieel kantoor op te zetten in ons land?” Zij benadrukt dat China niet toonaangevend moet worden in ons land. Landen als China zijn volgens Alihusain-del Castilho al lang blij dat regeringen hun deur op een kiertje zetten. Zij geeft aan dat het aan de regering ligt om te bepalen als zij het houden op een kiertje of de deur wa-genwijd opengooien. Zij benadrukt dat het belangrijk is dat een onafhankelijk land, zijn eigen soevereine besluiten neemt. Het moet niet zo zijn dat landen alleen omdat zij gemakkelijk geld verstrekken, de kans krijgen zich te mengen in de interne zaken van een land. Ambassadeur Liu Quan: ’’Wij hadden geen geld, er kwamen allerlei buitenlandse be-drijven investeren. En wij exporteerden ook onze grondstoffen. Het geld bleef niet in China. We hebben een mindshift gemaakt. We hebben van de buitenlanders geleerd, we hebben gestudeerd, we zijn gaan groeien.’’ Alihusain- del Castilho erkent dat wij een dergelijke mindshift nodig hebben. Echter moeten wij ervoor waken dat onze hulpbronnen niet worden weggedragen. Suriname heeft volgens haar genoeg mensen met kennis die een mindshift teweeg kunnen en willen brengen. “Jammer dat zij niet in deze regering zitten”, stelt de oud-diplomaat. Volgens haar hebben wij China absoluut niet nodig om ons de les te lezen.   door Johannes Damodar Patak