December 6, 2018


8 Decemberstrafproces: Hardjoprajitno en Naarendorp gedagvaard voor 10 december


December 6, 2018

De verdachten John Hardjoprajitno en Harvey Naarendorp in het 8 Decemberstrafproces, zijn op 28 november jongstleden gedagvaard voor 10 december door procureur-generaal Roy Badjnath Panday. Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden, bevestigt tegenover De West, dat de twee verdachten zijn gedagvaard in het tweede kanton om voor de rechter te verschijnen inzake hun vermeende betrokkenheid in deze zaak. Ten tijde van de executies in het Fort Zeelandia, was Naarendorp minister van Buitenlandse Zaken. Hardjoprajitno, medecouppleger in 1980, was minister van Defensie. De politieke status die zij destijds hadden, hield beiden buiten het bereik van de Krijgsraad. Zij zijn aangemerkt als verdachten en moeten vanwege hun toenmalige functie, zich voor de strafrechter verantwoorden. Essed geeft aan dat het Hof van Justitie reeds in 2000 en 2016 nadrukkelijk heeft bevolen dat alle verdachten vervolgd worden, omdat de nabestaanden het recht en belang bij hebben dat alle verdachten volgens de Surinaamse wetgeving worden vervolgd. “Het is aan de rechter te beoordelen als zij wel of niet schuldig zijn”, zegt Essed. Naarendorp heeft in de media zijn misnoegen geuit over zijn dagvaarding en het 8 Decemberstrafproces. Volgens hem gaat het om een politieke vervolging. Essed geeft aan dat met uitzondering van de verdachten Edgar Ritfeld en wijlen Ruben Rozendaal, alle andere verdachten de mening delen dat het om een politieke vervolging gaat. “Vooral de hoofdverdachte, Desiré Bouterse, heeft zich hierover uitgesproken”, zegt de raadsman. Hij zegt dat dit bezijden de waarheid is. Het enige wat volgens Essed politiek is, is het motief van de moorden om de democratie letterlijk en figuurlijk monddood te maken. Hij merkt op dat de daders het motief gebruiken om het proces als een politieke vervolging te betitelen. “De nabestaanden zien het absoluut niet zo. Het was puur politiek en had niets te maken met een vermeende coup”, benadrukt de raadsman. In dit stadium van de dagvaarding kan Essed nog niet aangeven hoe lang het proces van deze twee verdachten zal duren. Hij geeft aan dat dit van de aanpak van de rechter afhangt. De raadsman hoopt in ieder geval niet de behandeling van de zaken even lang zal duren als de andere zaken in het 8 Decemberstrafproces.   door Johannes Damodar Patak