December 4, 2018


Essed verwacht medio 2019 uitspraak


December 4, 2018

Hugo Essed, raadsman van de nabestaanden van het 8 Decemberstrafproces, verwacht medio 2019 uitspraak in deze zaak. Hij geeft aan dat de zaak al dertien jaar loopt en dat het nu een kwestie is van alles op een rijtje zetten. “Ik denk niet dat het nog dertien jaar gaat duren en ook geen dertien maanden. Ik reken gewoon in maanden”, aldus Essed. Afgelopen vrijdag heeft de Krijgsraad alle straf-decemberzaken ‘in staat van wijzen’ verklaard. Dit houdt in dat de datum voor het vonnis vastgesteld moet worden. Er kunnen in deze fase geen veranderingen meer komen en advocaten en andere belanghebbenden kunnen geen invloed meer uitoefenen. Essed hoopt dat het een kwestie van maanden is, zodat er een einde kan komen aan de eerste ronde in deze zaak. De raadsman praat over een eerste ronde, omdat hij verwacht dat indien er personen veroordeeld worden tot een gevangenisstraf, die gebruik zullen maken van de rechtsmiddelen die zij ter beschikking hebben. Essed vertelt dat in eerste instantie de verdachten in hoger beroep zullen gaan of verzet zullen aantekenen, om-dat er sprake zal zijn van verstekvonnissen. Hij legt uit dat in beide gevallen het 8 Decemberstrafproces opnieuw behandeld zal worden. Indien dit ge-beurt, hoeft dat volgens Essed niet lang te duren, zoals nu wel het geval is geweest. De raadsman geeft aan dat de nabestaanden hierop ook voorbereid zijn en dat zij zich ervan bewust zijn dat de verdachten indien zij schuldig zijn bevonden en een celstraf opgelegd krijgen, zij in hoger beroep zullen gaan. “Het recht moet geschieden zoals het in ons wetboek geschreven is en daar moeten alle verdachten gebruik van kunnen maken”, aldus Essed. Hij geeft aan dat hij het mo-ment waarop het 8 December-strafproces in staat van wijzen verkeerde, zag aankomen. Dit omdat het Hof van Justitie zich op twee momenten uitdrukkelijk heeft uitgesproken voor het voortzetten van het proces, namelijk in het hoger beroep van de verdachte Edgar Ritfeld en het verzoek van de nabestaanden om verdere vervolging te gelasten. “In beide zaken heeft het hof duidelijk de richting aangegeven, namelijk het met zoveel mogelijke spoed afwikkelen van dit strafproces” zegt Essed. Hij beschrijft het hele proces als een zeer bijzonder proces dat al dertien jaar gaande is. De uitspraak zal volgens hem historisch zijn. door Johannes Damodar Patak