December 3, 2018


ZOVEELSTE SCHANDAAL


December 3, 2018

De regering Bouterse is in de afgelopen jaren overspoeld geraakt door corruptieschandalen en loopt momenteel het risico, het zoveelste op haar reeds zwaar bevlekte blazoen, te mogen bijschrijven. En dan hebben we het nu over de 6 Chinese Mega hektrawlers van zeker 50 meter per stuk met een motorvermogen van zeker 2000 pk, die naar het schijnt op vergunningen van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij, LVV wachten, om vervolgens op legale wijze voor onze kust, de visstand van dit land te vernietigen. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk, dat een regering Bouterse mee zal werken aan het verstrekken van dergelijke vergunningen, waarvan ze tegelijkertijd goed op de hoogte is, wat voor een vernietigend en onherstelbaar effect dit zal hebben op onze algehele visstand . In deze editie drukken wij een ingezonden artikel af waarin het WWF Guianas zijn bezorgdheid uitspreekt over de funeste ontwikkelingen binnen onze visserijsector en geeft tot in de details aan, waarom het totaal onacceptabel is wanneer de Surinaamse regering visvergunningen zou verlenen aan deze mega-hektrawlers, om in onze kustwateren en economische zone te gaan plunderen. Volgens een lokaal dagblad zouden de twee hektrawlers uit China inmiddels weer de Surinaamserivier uitgevaren zijn, maar er liggen nu ook nog 4 soortgelijke schepen, eveneens uit China, buitengaats. De Surinaamse regering onder leiding van Desi Bouterse zwijgt echter in deze kwestie tot nog toe als het graf en dat voedt des te meer het vermoeden dat ze met een heel smerig spelletje bezig is geraakt en dat dan totaal ten nadele van onze nationale visserijsector. Het ernstige vermoeden bestaat derhalve dat er in achterkamertjes en op zeer corrupte wijze al toezeggingen zijn gedaan aan de Chinezen, om deze schepen hier toe te laten in onze wateren en wel met legale vergunningen. De schepen zijn niet zomaar hierheen gekomen en wel over een afstand van duizenden kilometers. De regering moet daarom eens een keertje ophouden met de corruptie die vanuit het hoogste niveau voortvloeit. Grote landen als Brazilië en Argentinië hebben hun kustwacht en marine ingezet om deze Chinese hektrawlers die hun territoriale wateren en economische zones op illegale wijze waren binnengedrongen om er te plunderen en hun visstanden te vernietigen, te verjagen. Dat geschiedde in bepaalde gevallen zelfs letterlijk met schoten voor de boeg. In de wateren van Indonesië probeerden ze het ook en daar werd er zelfs harder ingegrepen, volgens gegevens verkregen van het internet. Moeten wij daarom akkoord gaan met deze brutale plundering van onze visbestanden? Wij en met velen onder ons vinden zeker van niet. En daarom verwachten we allemaal, dat de regering Bouterse geen vergunning aan deze plunderaars verleent.