November 29, 2018


Betaling rij- en voertuigenbelasting ook mogelijk bij EBS-kassa’s


November 29, 2018

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) is onlangs met het ministerie van Financiën overeengekomen dat met ingang van maandag 3 december aanstaande, klanten/burgers ook bij de incassokantoren/dienstencentra van de EBS, terecht kunnen voor het betalen van de rij- en voertuigenbelasting. De kantoren waar men aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, zijn: Latour, Zorg en Hoop, Saramaccastraat, Munder, EBS Nickerie en het EBS Hoofdkantoor. Ook aan de werknemers van de EBS wordt de gelegenheid geboden om via de EBS-kassa’s aan hun betalingsverplichting te voldoen. Aan hen is de mogelijkheid geboden om contant of via inhouding door het Pensioenfonds van de EBS de rij-voertuigenbelasting te voldoen. Vanochtend was algemeen directeur Rabindre Parmessar, een van de eerste EBS’ers die bij de kassa op het hoofdkantoor aan de Noorderkerkstraat, zijn betaling verrichtte. Belanghebbenden dienen het nummerbewijs, kentekennummer van desbetreffend rij- of voertuig en hun ID-kaart te overleggen en worden vervolgens in de gelegenheid gesteld om door middel van contante betaling of betaling via het POS-systeem aan hun belastingverplichting te voldoen. De sticker en het betaalbewijs worden op locatie afgegeven. Middels deze optie aan te bieden aan de klanten/burgers, wenst de EBS een bijdrage te leveren aan de verdere verbetering van zijn imago binnen de samenleving.