November 29, 2018


POLITIEK VERRAAD OF NIET?


November 29, 2018

De spanning binnen de politieke oppositie is de afgelopen twee weken flink toegenomen, nu de regering haar zinnen heeft gezet op het wijzigen van de kiesregeling nog voor de verkiezingen van mei 2020. Deze wijziging bij wet (2/3 meerderheid in De Nationale Assemblee, DNA) zou het onmogelijk moeten maken dat er voor de verkiezingen politieke combinaties tot stand kunnen komen, die dan gezamenlijk deel kunnen nemen aan de aanstaande algemene, vrije en geheime verkiezingen voor volksvertegenwoordigende lichamen in 2020. Het overgrote deel van de politieke partijen dat de oppositie uitmaakt, heeft nu reeds gesteld, er faliekant tegen te zijn om op dit moment de vigerende kiesregeling te wijzigen, omdat het hier om gelegenheidswetgeving gaat die de NDP in staat moet stellen aan de macht te blijven. De NPS, Pertjajah Luhur, ABOP, DOE, DA’91 en de PALU, hebben gesteld niet te zullen meewerken aan de wijziging van de kiesregeling, omdat die zwaar in het voordeel van de NDP zal werken. NPS-voorzitter Gregory Rusland noemde mensen die willen meewerken met de NDP om de kiesregeling nog voor de verkiezingen van 2020 te wijzigen, ‘’verraders’’. De wijziging kan namelijk alleen geschieden bij twee derde meerderheid in DNA en daarvoor heeft de NDP een deel van de oppositie in het wetgevend orgaan achter zich nodig. Er is thans groot argwaan gewekt in de richting van de VHP, omdat deze partij niet heeft gesteld tegen een snelle wijziging van de kiesregeling te zijn, zoals beoogd door de NDP. Door deze houding van de VHP zijn de wildste geruchten en beschuldigingen aan het adres van de oranjerode partij gelanceerd. De VHP zou alleen de verkiezingen willen ingaan om dan gelijk na de uitslag een samenwerking met de NDP te beklinken. Ook gaat het gerucht dat VHP al geheime afspraken heeft met de NDP over een samenwerking na mei 2020. Er wordt zelfs beweerd dat de voorzitter van de VHP, geheim overleg met Bouterse hieromtrent heeft gevoerd. Tot op heden wordt het laatste steevast door VHP-voorzitter Chan Santokhi en de VHP ontkend. Maar waarom is de VHP dan niet tegen een snelle wijziging van de huidige kiesregeling? Daar heeft de VHP vandaag een uitleg over gegeven tijdens een persconferentie die gehouden werd in haar hoofdkwartier aan de Jagernath Lachmonstraat. Hoe het ook zij en hoe het uiteindelijk zal uitkristalliseren, weten wij hopelijk zeer binnenkort. Waar wel de nodige aandacht aan besteed dient te worden, is dat er ook in de VHP stromingen zijn die vaak genoeg lijnrecht tegenover elkaar staan. Er zijn invloedrijken en dan vooral onder de ouderen binnen de partij, die absoluut in welke vorm dan ook, tegen een samenwerking met de NDP zijn. De invloed van deze stroming mag niet onderschat worden. Daarentegen zijn er lieden die een samenwerking niet schuwen, omdat het bij hen niet om het volksbelang gaat, maar om het eigen enge belang dat groot financieel voordeel voor een kleine groep moet opleveren. Aan deze groep zijn ook lieden gelieerd die grensoverschrijdende misdadige activiteiten niet schuwen en er veel baat bij hebben dat de VHP in het machtscentrum belandt, al is dat in een kongsie met misdadige elementen die ze niet onbekend zijn. Ook kan gerust gesteld worden dat de pogingen van de NDP om tweespalt te veroorzaken binnen de VHP, niet gering zijn. We hadden het al eerder over de psychologische oorlogsvoering om vooral de kiezers die zeker op de VHP willen stemmen bij de komende verkiezingen, op het verkeerde been te zetten. Hoe het ook zij, op korte termijn zullen we wel vernemen welke richting de oranjerode partij opgaat met betrekking tot het wijzigen van de vigerende kiesregeling en of er daadwerkelijk sprake zal zijn van verraad aan oude politieke partners.