November 16, 2018


Illegale geneesmiddelen kunnen zorgen voor complicaties


November 16, 2018

Illegale geneesmiddelen zijn ook in ons land verkrijgbaar. Het gaat veelal om medicamenten die zonder recept van de huisarts te krijgen zijn, bijvoorbeeld antibiotica of valium. Via het internet zijn ook diverse illegale geneesmiddelen verkrijgbaar. Dew Sharman, arts, zegt desgevraagd dat het gebruik van illegale medicamenten voor ernstige gezondheidscomplicaties kan zorgen. Hij legt uit dat indien de geneesmiddelen voldoen aan de kwaliteitseisen en volgens de juiste aanwijzingen worden gebruikt, er geen vuiltje aan de lucht is. Anders ligt het volgens hem wanneer de medicamenten zijn vervallen, dan zouden ze niet meer gebruikt moeten worden. Hij geeft aan dat er vaak genoeg geneesmiddelen worden verkocht waarop de vervaldatum moeilijk leesbaar is. Er bestaat dan het risico dat mensen het geneesmiddel gebruiken, terwijl de vervaldatum verstreken is. Ook schrijft een arts aan de hand van de klachten die een patiënt heeft, een bepaald medicament voor. Sharman stelt dat het over het algemeen bekend is dat er geneesmiddelen op illegale wijze ons land binnen worden gebracht. Hij zegt wel dat sinds er een controlepost te Burnside, Coronie, is opgezet, er niet zomaar geneesmiddelen doorheen kunnen. Hij vermoedt dat de meeste medicamenten uit Guyana komen, maar heeft ook vernomen dat er uit Brazilië geneesmiddelen op illegale wijze het land worden binnengebracht. De arts zegt dat het vaak genoeg apotheken en artsen zijn die de illegale geneesmiddelen opkopen, omdat die veel goedkoper zijn. Hij geeft aan dat het niet zijn intentie is de apotheken en de artsen te beschuldigen, maar dat hij slechts de realiteit aankaart. “De goede artsen en apotheken natuurlijk niet te na gesproken”, zegt Sharman. Hij geeft aan dat hoewel artsen niet apotheekhoudend mogen zijn, de meesten toch heel wat medicamenten in voorraad hebben. Om de illegale handel van medicijnen tegen te gaan, zegt de arts dat het belangrijk is dat alle actoren samen werken. Hij stelt voor dat er structurering moet komen om na te gaan wat de behoefte aan geneesmiddelen is in ons land en om welke het gaat. Daarnaast is het belangrijk dat deze geneesmiddelen in voorraad zijn. Sharman geeft aan dat de illegale handel werkt op basis van vraag en aanbod. Hij benadrukt dat de illegale handel automatisch zal stoppen indien de vraag er niet meer is. door Johannes Damodar Patak