HOE VERDER MET WAGENINGEN ?

Ik ben een felle tegenstander van corruptie en van corrupte handelingen, maar als het gaat om de ontwikkeling in ‘ s landsbelang met goede intenties, dan hoeft het geen politieke cultuur te zijn. Nog minder van nepotisme, vriendjes politiek etc.; echter moet alles conform de regels plaatsvinden. Vele partijen hebben zich schuldig gemaakt aan boven vermelde feiten en zich tevens verrijkt met gronden en allerhande profijten. Thans staan zij aan de zijlijn en ze hebben hun mond vol over misstanden en handelingen die niet door de beugel kunnen. Er zijn legio voorbeelden van partijen, die zitting hebben genomen samen met de regerende partij, de NDP.  In het verleden: de HPP (Harry Kisoensingh), de PPP ( Motilall, Atta Mungra), de BVD (Dilip Sardjoe), Naya Kadam (Indra , Marijke Jawalapersad) en in 2010: DOE / Carl Breeveld, Pl / Salam Somohardjo,  ABOP / Ronny Brunswijk, PALU / Jim Hok.

Nu het haast vergane bedrijf SML een doorstart maakt, heeft men veel kritiek. Het zij gesteld, dat het enerzijds terecht is, dat men de nodige helderheid wil hebben inzake de gang van zaken. Het DNA- lid Kalloe vergeet echter, dat tijdens de VHP-regering in Frontverband er tonnen padie, alsook geschonken landbouwmachines zijn verdwenen. Een reminder aan de critici: de gewezen minister van LVV/ VHP, Geetapersad Gangaran Panday, had rijstarealen van de SML weggeven zonder erbij stil te staan en nog minder na te denken, dat het bedrijf in de toekomst een herstart zou ondergaan. Aan Staatsolie had men een areaal, groot 3.000 ha van SML verkocht t.b.v. de productie van ethanol, een project dat een flop is geworden. De Westland Sama Groep moet nu dit areaal terug huren van Staatsolie. De vele verkeerde besluiten die in het verleden zijn genomen, daarover wordt met geen woord gerept en ook niet over de grote projecten die mislukt zijn, zoals West- Suriname.

We mogen wel trots zijn dat Wageningen (SML) zal herleven als voorheen en wij, vooral de Wageningers en de Nickeriaanse bevolking, alsook de hele Surinaamse gemeenschap, mogen trots zijn op zo’n ontwikkeling. Vele sleutelfiguren van de rijstsector waren bij de herstart van de SML aanwezig en zij juichten het initiatief met veel lof toe. Dit kan een signaal betekenen dat men wel vertrouwen heeft in de verdere ontwikkeling van de SML.

Wij moeten niet uit het oog verliezen, dat de toenmalige gigantische bedrijven; zoals: N.V.  Bruynzeel, Suiker Onderneming Mariënberg, Pimbadotie, Palmoliebedrijf Victoria, Citrusplantage Alliance en recent nog het bedrijf waarop de economie van Suriname dreef, de Suralco, kapot zijn gegaan door onder andere wanbeleid, de Binnenlandse Oorlog en door politieke invloeden.

Het is wel een goed recht van de bevolking om de nodige helderheid te krijgen inzake het reilen en zeilen omtrent de herstart van de SML.  Er dienen wel ernstige beschuldigingen, indien  er  inderdaad sprake zal zijn over vermeende corruptieve handelingen inzake de overdracht en de weder opstart c.q. operationalisering van de SML, duidelijk te worden gemaakt.

Als wij de ex-minister van LVV,  Stanley Raghoebarsing en Radjoe Bikharie, moeten  geloven, dan  heeft de SML geen verdere schulden. Raghoebar stelt voorts, dat de schulden deels in geld en deels in natura / grond zijn betaald; zodoende heeft Staatsolie, alsook  Imro Manglie, een deel van het terrein gehad.

Wij, rechtgeaarde Surinamers, moeten durven elkaar te corrigeren en naar elkaar te luisteren, alleen dan zal er sprake zijn van vooruitgang. Transparant zijn en openheid van zaken geven, is zonder meer een must. Ook is het belangrijk, dat we de diversiteit centraal stellen, met andere woorden: de verschillende meningen vanuit diverse lagen van de gemeenschap.

Wij moeten wel openstaan voor elke goede ontwikkeling; het moet wel geen genetisch probleem zijn, dat het moet rieken naar frauduleuze handelingen en/of nepotisme, belangenverstrengeling enz.

Ten slotte zij gesteld, dat de herstart van de SML hopelijk daadwerkelijk zal bijdragen aan de ontwikkeling, de economische groei van het rijstdistrict en vooral aan Suriname!

 

Roy Harpal.

More
articles