October 9, 2018


OP ALLERLEI MANIEREN


October 9, 2018

Op allerlei manieren is de misdaad hard bezig dit land verder te verzieken. Recentelijk liet de politie op een persconferentie, de nieuwste soort partydrug zien die bekend staat als Pokemon. Enkele maanden geleden maakten we ook al kennis met een ander verdovend middel: ‘sukru’, dat momenteel veelal aan jeugdigen wordt verkocht op of heimelijke wijze toegediend om de verslaving een aanvang te doen nemen. Het houdt maar niet op en er worden steeds tal van nieuwe mogelijkheden bedacht om drugs in de samenleving te brengen of houden. Het leven van jonge mensen wordt veelal hierdoor vernietigd. Aan het begin van de jaren tachtig, werd de regering door een hier gevestigde ambassade, erop gewezen dat er een groot aantal vaten ether en aceton het land onder valse voorwendsels was binnengebracht. De diplomatieke missie had na gedegen onderzoek bij leveranciers in het buitenland vernomen wat de jaarlijkse behoefte van Suriname aan aceton en ether was en concludeerde, dat de geïmporteerde hoeveelheid verreweg die jaarlijkse behoefte overtrof. Gelukkig greep de regering in en werd de partij in beslag genomen en opgeslagen op een terrein aan de Industrieweg Zuid. Het vermoeden bestond toen ook al, dat de vaten met de voormelde chemicaliën voor doorvoer zouden worden gebruikt naar een land dat berucht is vanwege de productie van cocaïne. Wat er naderhand met deze vaten gevuld met ether en aceton is gebeurd, is ons niet bekend. Wel vernamen wij, dat enkele lek waren geraakt en het spul het Saramaccakanaal instroomde. Dat men toen reeds de grensoverschrijdende misdaad had omhelst, behoeft geen betoog. Tijdens de regering Venetiaan deed zich het xtc-laboratoriumschandaal voor en verdwenen hoge officieren van het Nationaal Leger achter de tralies. Ook toen werd duidelijk, dat bepaalde mensen inherent waren gebleven aan de drugshandel en zelfs bereid waren het grote risico te nemen om lokaal verdovende middelen te produceren. Wederom bestaat het vermoeden dat er helemaal niets is veranderd sinds het begin van de jaren negentig, want er komen momenteel chemicaliën onder aanwending van vervalste documenten het land binnen. Dit keer gaat het om ketamine, dat zeer zeker kan worden gebruikt voor de vervaardiging van verdovende middelen. Maar liefst 62 emmers met ketamine werden met vervalste documenten onder een fictieve benaming het land binnengesmokkeld en na goed naspeurwerk in beslag genomen. Maar in een corrupte maatschappij als de onze, werden de emmers op twee na wederom verduisterd. De ketamine is dus overduidelijk van grote waarde voor bepaalde mensen hier en misschien ook in het buitenland. Hoe het zo gemakkelijk kan dat 60 emmers gewoon worden gestolen op een terrein dat eigenlijk van een goede bewaking dient te zijn voorzien, blijft een raadsel. Maar er gebeuren nou eenmaal rare dingen in het land en aan bepaalde belangen mag niet getornd worden. Het is dan ook helemaal niet vreemd dat een goede samenwerking met de Drugs Enforcement Administration, DEA, zo lang als mogelijk wordt afgehouden. Het zal ons helemaal niet bevreemden wanneer  ook deze ketamine zaak na enige tijd in de doofpot belandt.