October 8, 2018


VHP-voorzitter: ‘Girjasing was een echte strijdmakker’


October 8, 2018

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) heeft met droefheid kennisgenomen van het heengaan van haar partijlid en parlementariër, Sheilendra Girjasing (62). VHP-voorzitter Chan Santokhi, zegt desgevraagd dat Suriname een echte strijdmakker heeft verloren in de persoon van Girjasing. Hij typeert hem als te zijn een voorvechter voor recht, democratie en ontwikkeling van ons land. Santokhi vertelt dat Girjasing vooral door zijn tv- programma ‘Yehi Paigam Hamaara’, bekendheid heeft genoten in Suriname, omdat hij geen blad voor de mond nam. Hij heeft zich altijd verzet tegen wanbeleid, corruptie, onrecht en zaken die de ontwikkeling van Suriname stremmen. Santokhi geeft aan dat Girjasing naast zijn politieke leven, ook heel actief was op sociaal-maatschappelijk en cultuur gebied. Als voorzitter van de Stichting Vrienden van Commewijne, heeft Girjasing zich ook jarenlang ingezet voor de scholieren van het district. Velen hebben voor hulp aangeklopt bij deze stichting. Ook op muzikaal gebied liet Girjasing zich niet onbetuigd, hij had een eigen muziekformatie. “Wij zullen zijn stem vooral in het parlement en in de media missen”, zegt Santokhi die nog steeds geschokt is door het overlijden van zijn partijgenoot. Hij vertelt dat hij Girjasing nog een bezoek heeft gebracht aan het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen, waar hij herstellende was van een grote operatie. Santokhi vertelt dat Girjasing ernaar uitkeek om naar Suriname terug te keren om zijn schouders weer onder het werk te zetten. “Belangrijk is nu je gezondheid, die volgt eerst”, had Santokhi tegen Girjasing gezegd. Girjasing heeft enkele jaren geleden een hartinfarct gekregen waardoor hij enige tijd niet in het parlement aanwezig kon zijn. Na zijn herstel hervatte hij zijn werkzaamheden. Helaas werd hij ziek. Hij werd geopereerd in het Radboud Ziekenhuis. Aanvankelijk leek de operatie succesvol, maar er traden complicaties op waaraan Girjasing overleed. “Mede namens de gehele VHP condoleren we zijn gezin en alle familieleden. In gebed en gedachten zal Sheilendra Girjasing worden herdacht en herinnerd als een markant persoon, met hart voor zijn medemens. Als kandidaat voor het district Commewijne heeft hij zich onvermoeibaar ingezet voor de inwoners en haar noden. De VHP is dankbaar voor het vele werk dat Sheilendra en de familie Girjasing voor de partij, land en volk heeft gedaan. We wensen hen veel kracht toe om dit verlies te verwerken. Over de wijze van afscheid zal op een nader moment meer informatie worden bekendgemaakt”, aldus de VHP in een persbericht. Marlon Budike zal de plaats van Girjasing nemen in het parlement. Budike was op de derde plaats was gekandideerd op de V7 lijst in 2015. Hij is voorzitter van de NPS afdeling Commewijne. Budike heeft twee termijnen gediend als DR lid van Commewijne. Met Budike komt de NPS op 3 zetels en de valt de VHP terug naar 8 zetels. -door Johannes Damodar Patak-