September 10, 2018


LACHENDE DERDE


September 10, 2018

We kunnen lang over de Alcoa-kwestie blijven soebatten, maar steeds duidelijker wordt het voor ons allemaal, dat het pleit al beslecht is en Suriname aan het kortste eind heeft getrokken. Bouterse heeft bij zijn terugkeer uit Cuba gesteld, de overeenkomst gesloten met de multinational die ons als land en volk na bijna 100 jaar het nakijken geeft, te zullen tekenen en die daarna naar De Nationale Assemblee, DNA, te zullen opsturen. Komt erop neer dat Bouterse gezien zijn al jaren bekende dictatoriale inslag, het parlement niet meer dan inzage zal verschaffen van al hetgeen met de Alcoa besloten is en het binnen een normaal functionerende democratische rechtsorde politieke hoogste orgaan van staat,  gewoon in zijn hemd zet.  DNA mag lezen wat besloten is en reeds is beklonken. Van de wetgevers van de coalitie mag dan ook niet meer dan instemming verwacht worden, omdat ze al geruime tijd van tevoren strak getrokken zullen zijn. Van deze lieden zal geen enkel verzet worden verwacht. Ook van meneer Misiekaba die vooraf heeft gesteld dat de sloop van de raffinaderij buiten het parlement om illegaal is, zal geen enkel verzet meer worden geboden of verwacht. Bouterse kan duizend maal verklaren dat de gesprekken aan de Surinaamse zijde door professionals zijn gevoerd, maar wat wij er uiteindelijk uit hebben gehaald, is een beëindigde Suralco-Alcoa operatie in ons land en een overdracht het komende jaar van de Brokopondo krachtcentrale. Verder nadeel van het stopzetten van de Paranam raffinaderij is nu ook nog het dichtslibben van de Surinamerivier. Als doekje voor het bloeden werd ons nog een haalbaarheidsstudie voor het ontginnen van de bauxietvoorraden te Bakhuys beloofd. Studies die allang gemaakt zijn en de Surinaamse regering weet dan ook precies wat daar aan bauxietvoorraden ligt en wat we daar in de toekomst voor voordeel aan zouden kunnen hebben. Wij hebben zo het vermoeden dat DNA en daarna de gehele gemeenschap, verbaasd zullen zijn wanneer het inhoudelijke van de overeenkomst naar buiten komt en de analyses en commentaren zullen volgen. En juist omdat de kliek van Bouterse weet hoe weinig ze voor ons land eruit hebben kunnen slepen, hebben ze alles wat bekokstoofd is, voor de gehele gemeenschap geheim willen en weten te houden. DNA hoeft zich helemaal geen illusies te maken. De wetgevers zullen voor de zoveelste keer meemaken dat Bouterse maling aan het college heeft en dat wederom nadrukkelijk heeft gedemonstreerd. **** Gaan de maandelijkse vergoedingen van ministers, de vicepresident, de president en leden van De Nationale Assemblee, DNA, nu wel of niet drastisch omhoog in navolging van een 25 procent verhoging van salarissen binnen de ambtenarij? Al enkele weken houdt deze kwestie velen binnen de gemeenschap ernstig bezig. Op sociale media zijn de kritieken op deze aangekondigde verhogingen niet mals en ook dagelijks leesbaar. Bouterse heeft aangegeven dat de salarissen van ministers, de vicepresident en zijn persoon worden bevroren. Voor wat betreft DNA, zou hij geen directe zeggenschap hebben en slechts aan zijn coalitiemensen kunnen vragen de verhoging niet te accepteren. Maar zaken die bij wet zijn geregeld, kunnen niet zomaar door een kwinkslag van een staatshoofd worden geblokkeerd. De man is vermoedelijk vergeten dat hij zich aan democratische spelregels dient te houden en dan in het bijzonder ook in deze kwestie. Het parlement zal een wetswijziging moeten toepassen en dat zou bij zeer urgente zaken als deze snel kunnen plaatsvinden. Dat zaken heel snel doorgedrukt kunnen worden in dit college als de coalitie volledig wenst mee te werken, hebben we heel goed kunnen meemaken in april 2012 bij de wijziging van de inmiddels als berucht aangetekende Amnestiewet. We zijn nu ook benieuwd of dit college bereid zal zijn zichzelf rap in de vingers te snijden door zijn leden een financiële verhoging te ontnemen. De gehele gemeenschap kijkt toe hoe deze zaak zich zal ontpoppen. Terwijl men doende is te soebatten over het wel of niet uitbetalen van de verhogingen heeft minister Hoefdraad reeds verklaard dat eind september alle verhogingen worden uitbetaald.