September 6, 2018


SOLIDE ECONOMISCH HERSTEL?


September 6, 2018

Het ministerie van Financiën verkeert in een hoerastemming en verklaart, dat onomstotelijk is vastgesteld dat de Surinaamse economie stabiel is. Het ministerie klampt zich vast aan een voorlopige constatering van het ratingbureau Fitch Ratings, dat door de juist genomen beslissingen op fiscaal gebied, Suriname zich beweegt naar een solide economisch herstel. Fitch geeft ons nog een B- rating en volgens Financiën zal dat erop duiden dat er spoedig een betere rating (kredietwaardigheidsbeoordeling) van ‘B’ zal volgen. Binnen welke termijn Fitch tot een betere c.q. hogere rating zal komen, wordt er niet bij gezegd en dat kan natuurlijk ook niet, omdat Financiën daarop nauwelijks invloed kan uitoefenen. Financiën geeft in het bericht een aantal voorbeelden waarom het van mening is dat we op de weg van volledig economisch herstel zijn beland. Volgens het bericht van Financiën, is het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking in het land 6.302 US-dollar, maar het bericht geeft niet aan of dat een significante verbetering is met bijvoorbeeld de bbp-notering van een jaar geleden. Ook zou de inflatie volgens Financiën aanmerkelijk zijn afgenomen. Maar waarom is er dan toch sprake van prijsstijgingen in de winkels en zijn er steeds meer mensen die minder uitkomen met hun maandelijkse salaris? Voor velen is het zeker nog niet merkbaar, dat we op de weg van solide economisch herstel terecht zijn gekomen. Het departement van Financiën rept met geen woord over de reusachtige binnen- en buitenlandse schulden waarmede het dit land heeft opgezadeld en hoe we uiteindelijk in staat zullen zijn, die af te lossen. Ook zegt het ministerie niets over zijn teruggelopen verdiencapaciteit en hoe het in de komende tijd door middel van het toepassen van fiscale maatregelen in staat zal zijn de maandelijkse verplichtingen na te komen. Dat we nog een hele lange weg te gaan hebben naar solide economisch herstel, hoeft niemand ons te vertellen, ook het departement van Financiën niet. Tot op heden houdt de verpaupering in het land aan en neemt de armoede onder de bevolking toe. Als er werkelijk sprake zou zijn van een langzaam herstel en misschien groei, dan moet dat onder de samenleving merkbaar zijn en zou het niet langer nodig zijn mensen tijdelijk met pakketten te verblijden. Als het werkelijk en merkbaar beter gaat, dan zou het niet nodig zijn dat het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) niet agressieve en ongevaarlijke patiënten wegstuurt, omdat het de middelen ontbeert om ze intern te houden en verzorgen. Het leger van daklozen, junkies en zwervers zou een dalende tendens moeten vertonen bij een aantrekkende staatshuishouding. Daklozen en zwervers die thans massaal de stoepen van monumentale panden uitzoeken om er te overnachten en in niet geringe mate die ook op allerhande manieren vervuilen. Is dat een teken dat we op de goede weg zijn naar economisch herstel? Is het economisch herstel in zicht als we moeten constateren dat overal in Paramaribo en daarbuiten, de bermen niet meer worden gemaaid en de kreken en sloten niet op tijd worden opgehaald? Het is dan allemaal wel mooi en waar dat Fitch Ratings een betere voorspelling doet op basis van vermoedelijk slechts  door Financiën verstrekte gegevens, maar voor verreweg de meesten in dit land is het nog lang niet merkbaar dat we reeds op weg zijn naar een solide economisch herstel.