HADDEN WE DAN ANDERS VERWACHT?

Hadden we anders verwacht dan dat de ja-knikkers binnen de regeringscoalitie op een gegeven moment de oppositie binnen De Nationale Assemblee niet zouden blijven ondersteunen in de Alcoa kwestie?  Voor ons is het duidelijk dat de regering de coalitie binnen De Nationale Assemblee (DNA) heeft teruggefloten om haar zover te krijgen, dat al hetgeen de onderhandelingscommissie van de regering in achterkamertjes heeft bekokstoofd met de Alcoa, onder meer over het openbreken van de Brokopondo-overeenkomst , te schragen in DNA.  Het enkele jaren geleden door DNA afgekeurde Memorandum of Understandig, MoU, gesloten tussen de regering Bouterse en de Alcoa, dat vrijwel door het gehele college werd afgewezen, gaf de Alcoa geen aanleiding om weer aan de tafel te verschijnen om tot een voor ons parlement acceptabeler akkoord te komen . De regering bleef daarna maar talmen en weigerde het parlement op de juiste wijze in te lichten. Wat er uiteindelijk allemaal met de Alcoa was afgesproken zonder consent van ons parlement, bleef de regering Bouterse en haar onderhandelingscommissie in het duister houden. Wat tot nog toe wel duidelijk naar voren is gekomen, is dat Suriname aan de onderhandelingstafel als grote verliezer mag worden gezien en dat de Alcoa vrijwel op alle fronten haar wil heeft doorgedrukt.  De coalitie is overduidelijk teruggefloten door de dictatoriale werkwijze van de NDP-regering en zal bij een stemming in DNA over  het openbreken van de Brokopondo-overeenkomst, traditioneel en disciplinair voor deze voor ons land schadelijke overeenkomst met de Amerikaanse multinational stemmen.  Dat de coalitie  de oppositie in deze kwestie in de steek laat, is voor ons helemaal geen verrassing. De coalitieleden zijn namelijk politieke ‘knipmessen’ die niet anders kunnen dan gevolg geven aan het bevel van Bouterse en zijn regering.  Omdat de oppositie het in de Alcoa afbouwkwestie in ons land, het niet eens kan zijn met de houding van de coalitie, wordt dan gezien als een aanval op de regering en dat moet volgens de loyale spreekbuis van de  NDP, André Misiekaba, als een politiek steekspel van de oppositie  gericht tegen de huidige regering worden gezien. Deze parlementariër is een meester gebleken in het verdraaien van feiten en heeft dat nu wederom bewezen. Als de oppositie duidelijk aangeeft, het niet eens te kunnen zijn met  de manier waarop de regering  de Alcoa in de kaart heeft gespeeld, dan wordt dat door Misiekaba vertaald als een politieke actie.  De regering mag van hem in deze kwestie niet blootgesteld worden aan kritiek als het gaat om de Alcoa onderhandelingen en de genomen beslissingen.  Uit alles blijkt dat Suriname bij deze onderhandelingen de grote verliezer is en dat de onderhandelingscommissie van de regering, er bij de gesprekken met de multinationale onderneming er niet in geslaagd is, het onderste uit de kan te halen. Misiekaba zal zijn fractie  weten te mobiliseren om ook in DNA  het nadeel voor Suriname verder te vermeerderen door voor het openbreken van de Brokopondo-overeenkomst te stemmen en alles wat verder beklonken is tussen de regering en Alcoa, te bekrachtigen. De ontmanteling van de raffinaderij te Paranam maakt daar zonder enige twijfel ook deel van uit.

More
articles