June 13, 2018


Ondanks commotie geen informatie over ontmanteling Suralco


June 13, 2018

Pogingen van de oppositie om een antwoord te krijgen van de regering over de ontmanteling van de Suralco plant, die naar verluidt al in volle gang is, waren tevergeefs. Tijdens de openbare vergadering gisteren in De Nationale Assemblee (DNA) over de gezondheidszorg, heeft VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien over deze kwestie vragen gesteld. Aanvankelijk had het parlement besloten dat er gewacht zou worden tot de regering zelf verdere informatie zou verstrekken, maar nu er onduidelijkheid heerst over de ontmanteling, wordt een antwoord verwacht. Parlementsvoor-zitter Jennifer Geerlings-Simons, liet weten dat vanuit de president een brief naar het parlement moet komen over de kwestie Suralco. De kwestie Suralco staat morgen, donderdag, op de agenda en pas daarna zal met of zonder de brief van de president, besloten worden over de voortgang. VHP-voorzitter Chan Santokhi, wilde weten wanneer de regering uitvoerig informatie zal verstrekken. “Nu heeft de informatie ons bereikt dat men klaarstaat om de raffinaderij neer te halen. Waarom wachten tot donderdag, terwijl men bezig is. Misschien kan de regering meteen antwoorden.” De regering heeft volgens Gajadien meer dan 22 dagen de tijd gehad om te antwoorden. “We kunnen geen genoegen nemen met een brief die nog moet komen, zodat we later te kennen moeten geven dat we niet hebben kunnen inspelen”, zei hij. Geerlings-Simons zei dat de zaak met Suralco groter en belangrijker is dan het neerhalen van de plant. In afwachting van de brief van de president, kan de kwestie Suralco ook pas donderdag behandeld worden. Ook benadrukte ze dat deze kwestie geen zaak is waarin het parlement direct een besluit kan nemen. De oppositie vond dat het parlement meteen een besluit moest nemen, omdat de zaak betreffende de ontmanteling volgens hen een spoedeisend karakter heeft. Abop-voorzitter Ronnie Brunswijk zei dat het geen zin heeft om later te vergaderen, terwijl er al gesloopt is. Hij stelde de assembleevoorzitter voor om de vergadering te schorsen zodat de regering informatie kan geven en een besluit kan worden genomen. Gajadien stelde voor dat er een veldoriëntatie wordt uitgevoerd met de commissie, zodat duidelijk wordt wat er gebeurt. Amzad Abdoel (NDP) reageerde hierop dat de ontmanteling geen nieuwe informatie is. De informatie had het parlement reeds voor de laatste vergadering bereikt. Hij vroeg Geerlings-Simons om uitvoering te geven aan het parlementair besluit en over te gaan tot de orde van de dag, hetgeen ook gebeurde. door Priscilla Kia