May 21, 2018


EINDELIJK EN TOCH NETJES


May 21, 2018

Eindelijk heeft Openbaar Groen ingegrepen aan de Waterkant door een aanvang te maken de amandelbomen die vol ‘fowru doti’ zaten op een professionele wijze te snoeien. De werkers van dit overheidsorgaan zijn nog niet klaar en zullen vermoedelijk de komende week hun werkzaamheden voortzetten. Hopelijk worden de overige bomen in de richting van het Waaggebouw, even grondig en kundig van de overtollige en schadelijke vegetatie ontdaan. In het Fort Zeelandia moet er naar onze mening ook flink gesnoeid worden. OWT&C en Openbaar Groen verdienen bij deze werkzaamheden zeker een compliment.