October 21, 2017


‘Er spelen belangen bij drugsvangsten’


October 21, 2017

  Suriname wordt gelinkt aan grote drugsvangsten die zowel binnen als buiten ons land plaatsvinden. In het laatste geval van een drugsvangst van 395 kilo cocaïne aan de Zwartenhovenbrugstraat, is er een douanier aangehouden. VHP-parlementariër Mahinder Jogi, zegt desgevraagd dat er grote belangen spelen bij de drugsvangsten in ons land. Hij legt uit dat bij het ontdekken van drugs, er meestal mensen worden aangehouden die slechts hand- en spandiensten hebben verricht. Jogi benadrukt dat het onderzoek niet alleen bij deze mensen moet blijven, maar dat de herkomst van drugs en de eigenaar van de drugs in beeld gebracht moeten worden. Hij merkt op dat vaak genoeg nadat er enkele tussenpersonen zijn aangehouden, er niets meer van de zaak wordt vernomen. Jogi is ervan overtuigd dat er geen sprake kan zijn van overmacht, waarbij de drugshandelaren de overheid kunnen overmeesteren. Hij is van mening dat er voor het bestrijden van de drugshandel genoeg internationale netwerken zijn. Jogi zegt op basis van het aantal drugsgevallen dat de afgelopen periode is ontdekt, dat drugshandelaren Suriname zien als een veilige tussenhaven om het spul verder te transporteren. Ook het scanapparaat van de douane dient gecontroleerd te worden volgens Jogi. Hij zegt dat de meeste drugsvangsten op basis van een tip worden onderschept. De parlementariër geeft aan dat dit het bewijs is dat het controlemechanisme van de overheid te wensen overlaat. De politicus neemt als voorbeeld Nederland, dat bij grote drugsvangsten niet alleen de tussenpersonen aanhoudt, maar ook de bron en daarna het hele kartel ontmantelt. Ook bij bolletjesslikkers ziet Jogi dat de persoon die de drugs heeft geslikt wordt aangehouden, maar dat de zaak niet verder onderzocht wordt. Hij zegt dat de regering veel werk aan de winkel heeft en zoveel als mogelijk moet gaan samenwerken met internationale partners om drugshandel te voorkomen en te bestrijden. -door Johannes Damodar Patak-