September 14, 2017


HEEFT WAARSCHUWEN NOG WEL ZIN?


September 14, 2017

Deze week reed een vrachtwagen volgeladen, met zand na een klapband, tegen een hoofdpijler van de Saronbrug die over het Saramaccakanaal is aangebracht. De schade die daarbij werd veroorzaakt noopte het ministerie van Openbare Werken de oeververbinding tot nader order te sluiten. Dit houdt in dat de brug voor zeker een week voor alle verkeer niet toegankelijk is. Alle weggebruikers die dagelijks en wel hoofdzakelijk in de spitsuren gebruik maakten van deze weg, zijn thans op een onbeschrijfelijke wijze gedupeerd. Enorme files van alle verkeer dat uit het zuiden komt en richting de hoofdstad moet, zijn daarvan het gevolg. De brug zal provisorisch gerepareerd worden in afwachting van een nieuwe pijler die uit het buitenland dient te komen. Hier is goed merkbaar wat er allemaal kan gebeuren, als slechts een deel van de infrastructuur door een calamiteit uitvalt. Het gehele verkeer geraakt ontregelt en zorgt voor stagnatie in veel sectoren. En als we het eenmaal over delen van de infrastructuur hebben, dan moeten we ook zeker richting de Wijdenboschbrug kijken die een zeer cruciale rol vervult in de verbinding van de hoofdstad met de districten Commewijne en Marowijne. In het jaar 2000 werd deze brug in gebruik genomen door de voormalige president Wijdenbosch. Over het financieel schandaal en de malversaties die gepaard zijn gegaan bij de bouw van onder meer deze brug, willen we het dit keer niet hebben. Wel hebben we destijds uitvoerig gewaarschuwd over de locatie waar de brug werd geplaatst en ook dat de brug veel te hoog was. De wetenschapper D.F. rekende toen uit, wat zich voor calamiteiten zouden voordoen, als bij een zwaar voertuig die de brug komende vanuit Meerzorg afrijdt, de remmen het ineens zouden begeven. De wetenschapper rekende toen uit, dat het voertuig met een snelheid van zeker 120 km per uur richting Van ‘t Hogerhuysstraat zou knallen en alles daarbij zou meeslepen. We zijn inmiddels ruim zeventien jaar verder en de voorspelling van de wetenschapper, is uitgekomen. Gelukkig deden zich geen persoonlijke ongelukken voor, maar wel is de materiële schade die veroorzaakt werd door een op hol geslagen tankwagen enorm. Het gevaarte kwam na een groot aantal voertuigen te hebben geramd, zijdelings in een goot aan de zijde van Beekhuizen tot stilstand. Dit incident had vele malen erger kunnen aflopen. Deze krant heeft er herhaalde malen op gewezen dat het levensgevaarlijk is, dat zulke zware voertuigen en dan willen we het in het bijzonder hebben over de trucks, vol beladen met boomstammen, die de brug dagelijks overrijden. Dit zwaar materieel vormt een sluimerend gevaar voor elke bruggebruiker die voor of achter een dergelijk voertuig rijdt. Het is ook al eerder voorgekomen dat zware trucks enorme schade hebben berokkend aan de vangrails van de Wijdenboschbrug. De overheid dient nu wel maatregelen te treffen tegen dit zware vervoer. Een oplossing zou kunnen zijn, gewone personenwagens tegen te houden totdat het zware transport over de brug is gereden en de brug dan weer open te stellen voor de lichtere wagens. Een grote fout die opeenvolgende regeringen hebben gemaakt na de opening van de Wijdenboschbrug, is het niet open houden van de veerverbinding tussen Paramaribo en Ansoe in Commewijne. De oude veersteiger werd gesloten en de SMS-veerboten werden aangemeerd aan de SMS-steiger aan de Waterkant. Jaren achtereen zijn er geen activiteiten meer bij de oude veersteiger. De pontons waarop de veersteigers aan beide zijden van de Surinamerivier waren bevestigd, geraakten lek en de veersteigers zonken deels in de rivier. Als er nu een situatie ontstaat waarbij de Wijdenboschbrug onbegaanbaar geraakt, zullen de districten Commewijne en Marowijne in groot isolement belanden. We zijn absoluut geen doemdenkers, maar wensen wel op de gevolgen te wijzen, mocht de enorme Wijdenboschbrug dusdanige schade oplopen, dat er niet langer gebruik van kan worden gemaakt. Overigens zijn wij ervan overtuigd dat er nauwelijks of geen onderhoud aan deze voor Suriname thans zo belangrijke brug wordt gepleegd. Daar moet de regering Bouterse II nu wel aandacht aan gaan besteden in plaats van maar te ijlen over fly-overs, vier- en zesbaanswegen, en een brug naar Guyana en Frans-Guyana. De brug bij Stolkertsijver dient ook een onderhoudsbeurt te krijgen en van verlichting te worden voorzien. **** Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat arrestanten van een politiebureau in Paramaribo de gelegenheid kregen het cellenhuis te verlaten om te gaan roven en dan ook na het misdrijf te hebben voltooid, terug te keren naar het detentieverblijf? Hoe kan het dat zulks heeft kunnen geschieden, zonder dat politiefunctionarissen daar gelijk lucht van kregen? Is het desbetreffende cellencomplex echt zo lek als een mandje? Er zijn maar weinig mensen in deze samenleving die geloven dat arrestanten zomaar en onopgemerkt het cellenhuis konden verlaten en na crimineel handelen, weer gewoon terug konden komen. Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft wederom met een schandelijke tijding in zijn bestaan te maken en zal toch met een geloofwaardiger verhaal moeten komen, dan het tot nog toe naar buiten heeft gebracht. Een goed functionerend politiekorps met een goed en hermetisch sluitend detentieonderkomen, biedt absoluut geen ruimte aan arrestanten om de straat op te gaan om te roven en dan stilletjes weer achter de tralies plaats te nemen. Politieagenten onder wier controle zulks heeft kunnen plaatsvinden, kunnen niet in het KPS gehandhaafd worden, wil het KPS nog enigszins geloofwaardig en betrouwbaar bij deze gemeenschap overkomen. **** Ledigheid is des duivels oorkussen. We kennen tegenwoordig allemaal het fenomeen van de hangjongeren. Jongelui die zich niet bezig weten te houden en uit verveling allerlei baldadigheden uithalen of zelfs crimineel handelen. In bepaalde buurten schijnt dit gedrag de spuigaten uit te lopen en maken jeugdigen zich schuldig aan diefstal en drugshandel. Buurtbewoners maken zich dan ook ernstige zorgen over deze ontwikkeling. Veel jongeren krijgen naar verluidt niet de nodige aandacht en begeleiding van ouders en of verzorgers, omdat die genoodzaakt zijn tot laat te werken. De huidige crisis in het land heeft gemaakt dat ouders en verzorgers langer moeten werken en vaak genoeg ook nog twee baantjes hebben, anders zijn ze niet in staat het gezin te onderhouden. Jonge kinderen zoeken dan de straat op en komen niet zelden in contact met crimineel ingestelde leeftijdgenoten. Heeft allemaal te maken met de financiële en sociale misère waar velen ongewenst in terecht zijn gekomen door desastreus beleid van een regering Bouterse. Een regering die ons aan opeenvolgende devaluaties, inflatie en vernielde koopkracht heeft geholpen. Jammer genoeg moet geconstateerd worden, dat de financiële misère waarin we beland zijn, voorlopig nog geruime tijd zal voortduren.