‘Lokale houtverwerking kan niet plotseling verdrievoudigd worden’

Volgens Herman Fräser, voorzitter van de Algemene Surinaamse Houtunie (Ashu), moet het ontmoedigen van de export van rondhout geleidelijk afgebouwd worden, omdat de lokale verwerking van hout niet plotseling verdrievoudigd kan worden. Ferdinand Welzijn, minister van Handel, Industrie en Toerisme, heeft plannen om binnen anderhalf tot twee jaar een situatie te scheppen die de export van rondhout ontmoedigt. Het ministerie wil niet alleen overgaan tot het stimuleren van de verwerking tot eindproduct of halffabrikaat in Suriname, maar ook tot de export daarvan.

Fräser zegt dat het ontmoedigen van de export van rondhout geen slecht voorstel is, maar dat die niet in één keer afgebouwd kan worden, omdat exporteurs en concessionarissen lo-pende contracten met buitenlandse afnemers hebben. Hij zegt dat er vanwege de contracten, ook geen gigantisch hoge bedragen vastgesteld moeten worden en stelt een verhoging van 20 procent naar 25 procent voor. “Dat is een verhoging van US-dollar 24 naar US-dollar 30, dat is nog te doen binnen de bestaande contracten”, zegt Fräser. Hij geeft verder aan dat de verhoging van de exportheffing geleidelijk over vijf tot zeven jaar afgebouwd moet worden, waarbij er ook gelegenheid geboden zal worden te investeren in de verwerking.

Fräser geeft aan dat de vraag naar rondhout er altijd zal zijn, maar dat de staat bepaald als er wordt geëxporteerd of niet. Het ligt daarna aan de grote bedrijven als ze wel of niet willen investeren in de verwerking ervan. “Wij zullen de primaire verwerking doen, dat is het zagen van het hout, maar bedrijven zullen in eigen land het product verder verwerken tot een tertiair product”, zegt Fräser. Voorts wees hij erop dat er in Suriname niet genoeg houtzagerijen zijn die zich toeleggen op de volledige verwerking van het product, vandaar dat de export van rondhout slechts ontmoedigd en niet verboden zal worden.

De vooruitzichten voor de houtsector in Suriname zijn volgens Fräser positief, omdat de vraag naar hout blijft toenemen. Dit vanwege het feit dat vooral in gebieden zoals Azië het tropisch hardhout steeds schaarser wordt. Hij is ook positief over de houtverwerking, maar geeft aan dat er goede plannen gemaakt moeten worden.

door Priscilla Kia

 

More
articles