Invoering btw leidt tot verdere koopkrachtdaling

Raymond Hasnoe, voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW), zegt dat met de invoering van de belasting over de toegevoegde waarde (btw), de koopkracht verder zal afnemen. “De winkeliers zullen blijven zitten met hun producten, omdat consumenten nog zuiniger zullen omgaan met hun geld en steeds minder zullen inkopen. Alles zal duurder worden en de verkoop zal verder afnemen. Er is nu al sprake van een lage koopkracht”. Ondanks dit, vindt Hasnoe de btw een goed systeem, omdat ondernemers daardoor niet gemakkelijk belasting kunnen ontduiken. De regering moet volgens hem nog wel uitleg geven over hoe de belasting geïnd zal worden. De producten voor de eerste levensbehoeften zullen vrijgesteld worden van btw, maar om welke en hoeveel producten het gaat, is nog niet bekend. Er zal dus meer transparantie moeten komen met hetgeen de regering met dit systeem beoogt. De winkeliers hebben volgens Hansoe geen andere keus dan mee te werken, omdat de btw wettelijk verplicht wordt. Er zal ook gewerkt moeten worden aan de informatieverstrekking via de media, vooral voor niet-Nederlandstaligen. Voor de winkeliers zal de taalbarrière een rol spelen, want een groot deel van hen is de Nederlandse taal niet machtig.

De btw werkt internationaal goed, maar in Suriname is men nog niet zo bekend met het systeem. Het is daarom belangrijk dat de overheid het systeem goed introduceert, zorgt voor controlesystemen en de juiste mensen inzet om het uit te voeren. Hasnoe vindt dat de regering ook duidelijk moet aangeven hoe ze aan het percentage van 17,5 procent btw is gekomen. Hoewel internationaal deze hoge percentages ook gehanteerd worden, vindt hij dat de regering rekening moet houden met de situatie in Suriname. Hasnoe stelt voor dat de regering de btw in fases invoert en in de eerst fase kan starten met 10 procent, zodat de prijsverhogingen minder hoog worden voor de consument.

door Kimberley Fräser

 

More
articles