Beslissende dag voor de toekomst van Frans-Guyana

Na een maand van sociale onrust in Frans-Guyana, is er gisteren een eind gekomen aan het vier weken durende conflict tussen actievoerenden en de Franse autoriteiten. Mochten alle partijen zich houden aan de afspraken, dan wordt er vandaag om 14.00 uur een verdrag getekend, dat het einde moet betekenen van de onderhandelingen

‘’Het is een beslissende dag voor de toekomst van Frans-Guyana’’, zei Ericka Bareigts, de minister van overzeese gebiedsdelen van Frankrijk.

Maar om dit punt te bereiken, hebben beide partijen, de Franse overheid aan de ene kant, en de actievoerders van Frans-Guyana aan de andere kant, enkele slapeloze nachten doorgebracht. Zo is er gisteren de hele nacht tot 05.00 uur in de ochtend samen met de préfet doorgewerkt, om alle punten nogmaals door te nemen. Maar de onderhandelingen waren de moeite waard.

‘’Een gunstige uitkomst en het opheffen van de barricades’’, feliciteerde de minister zichzelf in een perscommuniqué nadat zij, net als alle andere actoren, op afstand (vanuit Parijs) de onderhandelingen heeft gevolgd.

Vandaag 14.00 uur in de middag is dus een historisch moment voor Frans-Guyana. Een moment dat volgt na een laatste dag van bezinning gisteren, toen de Frans-Guyanezen uit solidariteit alle bedrijven hebben gesloten in een dag die zij noemden ‘’ een dode donderdag’’.

Dit akkoord, dat meerdere ontwikkelingsdoelen nastreeft, zal gelijk tot uitvoering worden gebracht. Het bestaat, simpel uitgelegd, uit drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk betreft de toezegging van de staat van de 1,085 miljard euro voor de directe ontwikkeling van de gezondheidszorg, het onderwijs en de veiligheid. Het tweede hoofdstuk bestaat uit harde toezeggingen, die worden verdeeld over een lange termijn. Deze behelzen onder andere projecten, die diepgaande studie nodig hebben alvorens te kunnen worden uitgevoerd, maar uitgevoerd zullen zij zeker worden. Het derde hoofdstuk heeft te maken met beslissingen die het huidige regiem niet kan nemen. Al zouden de beloftes in dit derde hoofdstuk worden toegezegd, zouden zij door de volgende regering alsnog kunnen worden afgewezen. Dit wordt dus nog een onderwerp van onderhandeling met de volgende regering.

De stakingen, die sinds 16 maart gaande zijn, komen vandaag zeer waarschijnlijk tot een eind. Het normale leven kan weer worden hervat. Maar normaal is een relatief woord. Het ruimtevaartstation zal de ‘brokstukken’ moeten opvangen. Het high tech complex is een maand lang niet opgeschoond en er moet nu een heel strak inhaalprogramma worden gevolgd om alle lanceringen te kunnen uitvoeren. Ook zullen de driehonderd vertrokken Russen weer terug moeten keren voor een lancering die enkele weken geleden had moeten plaatsvinden. Of zij terugkomen, is een open vraag. En met een dagelijks geleden verlies van 0,5 miljoen euro, oftewel bijna 25 miljoen over de gehele staking, moet nu worden gekeken naar het weer gezond maken van het bedrijf.

More
articles