Frans-Guyana: Leven voor bewoners steeds zwaarder

De protestacties in Frans-Guyana worden onverkort voortgezet. Na voorstellen en contra eisen van actievoerders heeft de Franse staat geweigerd om het “verzoek” van nog eens 2,5 miljard euro aan investeringen, in te willigen. Dit heeft gisteren geleid tot wederom een grote protestmanifestatie in Kourou. Maar terwijl Frans-Guyana plat ligt, krijgt het volk het steeds zwaarder. Dinsdag werd er een symbolische optocht gehouden. Duizenden mensen meldden zich om 09.00 uur aan bij de rotonde Carapa, om vervolgens te lopen naar het ruimtevaartstation CSG. Het wordt nog steeds streng bewaakt, omdat de Ariane 5 raket sinds het begin van de protesten klaar staat op het platform om gelanceerd te worden. Maar daar is niets van terechtgekomen. Erger nog, gisteren stond een andere lancering op programma van een Soyuz raket, waarvan de satelliet tot op heden vastzit op het vliegveld in Cayenne. Het CSG verliest door deze acties iedere dag een half miljoen euro.
Zoals gebruikelijk was er bij de acties een gezellige sfeer. Mensen hebben tenten opgezet waardoor er voldoende drinken en eten was. De groep van de 500 broeders werd bij uitzondering zijn uitzonderlijk toegelaten op het complex van het CSG om te praten met de voorzitter van het complex. Sindsdien zijn de voormelde leden van de 500 broeders ter plekke gebleven. Zij zijn naar verluidt een bezettingsstaking begonnen. “Al wordt het een hongerstaking, wij gaan hier niet weg, totdat er in Parijs akkoorden zijn bereikt”, wist een van de broeders te melden.
Ondertussen hebben alle ministers in Parijs spoedvergaderingen over de situatie in Frans-Guyana belegd. De meesten van hen hebben aangegeven de extra verzoeken te willen toezeggen. Zo zei Ericka Bareight dat er meer zal worden gedaan voor de inheemse volkeren en dat de duurzame mijnbouwprojecten grondig zullen worden bestudeerd, om zo extra inkomsten te genereren voor Frans-Guyana en zijn economie, voorts dat er zal worden geïnvesteerd in energie en dat de strijd tegen illegale visserij vanuit het buurland Suriname, Guyana en Brazilië, zal worden verhevigd.
Bernard Cazeneuve, de premier van Frankrijk, sprak over de situatie in Frans-Guyana als volgt:
“Wij werken aan alle urgente eisen, die zijn doorgespeeld deze laatste dagen, dus ook die na het vertrek van de ministers. Er zal op iedere eis een antwoord komen, ik beloof dat. Daarom heb ik besloten, dat een volgend team voor partnerschap wordt opgezet, zodat de discussies in alle transparantie kunnen worden voortgezet en dat de genomen besluiten, daadwerkelijk worden uitgevoerd.” Een reactie die nu door de actievoerders wordt bestudeerd. Er zit echter wel veel haast achter, omdat wegens de stakingen, alle havens en vliegvelden plat liggen, ook het vervoeren van goederen over de weg is alleen ‘s nachts mogelijk. Dit heeft niet alleen tot gevolg dat er nu een ernstige benzineschaarste heerst in Frans-Guyana, maar ook dat de winkels langzaam door hun voorraden heen raken. Boeren doen hun best om een bijdrage te leveren, maar voor de vee- en pluimveesector betekenen de acties een zware klap. Koeien kunnen nog in de weilanden grazen, maar kippen en varkens zijn afhankelijk van geïmporteerd voedsel. Voorlopig doen de boeren het met importvoer uit Suriname, maar als de acties nog twee weken duren, dan vrezen de boeren het ergste voor hun veestapel. Maar vanwege de heersende solidariteit probeert iedereen elkaar te ondersteunen. Mensen liften, voedsel wordt gedeeld en er wordt zuinig omgegaan met het beetje dat nog resteert.

More
articles