February 28, 2017


Omkoping als middel tot versnelling van eigen vooruitgang en vertraging van anderen


February 28, 2017

Binnenkort, nog deze week, verschijnt er in deze krant onder mijn verantwoordelijkheid een door mij betaalde advertentie met een foto van een “motivatiegeschenk” dat in 2015aan mij is aangeboden door de vader van een student, ondernemerS,voor het verzorgen van prive-colleges aan zijn zoon, in een periode waarin die zoon,met de voornaam van Rowesh, in een groep van ruim 30 studentenschriftelijke herkansingsexamens bij mij zou moeten afleggen. Het gesprekwerd niet op het universiteitsterrein gevoerd, maar bij mij op kantoor onder kantoortijd. De vader haalde pas nadat het gesprek binnen het kantoor was afgelopen, een grote doos met inhoud uit zijn auto, en schelde nogmaals aan voor het afgeven van het pakket .Ik wees de vader er op, dat ik in dit verband geen privé colleges verzorg, maar zoals altijd bereid was om de ongeveer 30% van de studenten die mijn examen niet bij de eerste test haalt, aanvullend te instrueren,dus ook zijn zoon,die desnoods als gangmaker en contactman van de groep zou kunnen optreden.Voor mij zijn deze onbetaalde extra colleges in een door studenten op de campus gereserveerde ruimte en zonder limieten in tijdsduur vaker verzorgd. Ik opende het pakket pas uren na vertrek van de vader, en was verrast door de inhoud. Het pakket bestond o.a. uit een aktentas van echt leer,waarschijnlijk bestemd ter vervanging van mijn goedkope canvas Chinese boekentas.Verder nog een doos met 24 flessen energydrank en vele pakken met pinda, cashew en andere noten, waarschijnlijk om ook mijn echtgenote goed te stemmen.Die spullen van juni 2015 zijn nu in februari 2017 totaal ongeopend nog ter beschikking en als bewijs, indien de zakenman S. en zijn zoon Rowesh dat zouden willen ontkennen.Ik gaf deze informatie ook door aan een lid van het Universiteitsbestuur De zoon deed het examen toch maar niet, en schreef zich later maar in bij een andere faculteit. Dit voorbeeld geeft aan hoe er in de grote groep eerlijke ondernemersook lieden zijn die bereid zijn om voor hun materiële vooruitgang financiële smeermiddelen in te zetten, maar laat ook zien hoe ze deze middelen kunnen inzetten om de vooruitgang van anderen te stremmen of zelfs tegen te werken. Dat kan door ambtenaren “van het nodige te voorzien”, om stukken, documenten van anderen te “verliezen”,te verduisteren, te vernietigen of de andere kant te laten uitkijken, wanneer deze kwalijke handelingen in hun omgeving plaatsvinden. Uit ervaring geef ik enkele jaren elke brief van mij aan de overheid van een registratienummer, en laat bij ontvangst de ontvangende ambtenaren tekenen of paraferen voor ontvangst, met daarnaast hun volledige naam.Ik bezit daarom tientallen schriftelijke bewijsstukken van de afgifte van concessiezaken, bij de GMD,bij NH,bij het Hypotheekkantoor, bij het GLIS,ROGB en RO.Ik bezit ook kleuren copies van de beruchte roze overheidskwitanties van het Hypotheekkantoor, voor de verplichte betaling bij de indiening van mijn stukken voor verlenging vanmijn concessies.Enkele stukken zijn toch intussen wel miraculeus onderweg of intern verdwenen.Ook een brief waarin de onderdirecteur van het ministerie van NH de opdracht geeft om mijn stukken op te sporen binnen het toenmalige Hypotheekkantoor bezit ik. Het Glis bezit nu zelf slechts documenten van mij die slechts geldig zijn van januari 1991 tot januari 1992,terwijl drie ministers met kaarten goedgekeurd door de Staatslandmeter, mijn concessies meermalen hebben verlengd tot 2012.De rest is spoorloos verdwenen.Illegale bezetters van mijn concessies bezitten documenten van 2000 tot 2015. De personen en stichtingen die dit interne verlies van stukken zeer waarschijnlijk gearrangeerd en gefinancierd hebben, worden in mijn zelf betaalde advertentie met voornaam en achternaam genoemd, als ook de namen van de opgerichte en later van naam veranderde stichtingen, waarvan ik via de Politie en het Stichtingenregister kon komen aan hun doelstellingen.De foto’s van een huis dat verscholen gebouwd is op mogelijk slechts tientallen meters van de zijweg, waar recentelijk een vermoorde studente is begraven,en dat qua model voor 99% overeenkomt met het huis op het terrein van de bezetters enkele honderden meters verder bij km 55 van de Afobakaweg, zullen in een volgende advertentie gepubliceerd worden. Corruptie ondermijnt de vooruitgang van een volk.Het maakt enkelen rijk, maar is voor een volk als geheel nadelig.Op den duur kunnen eerlijke mensen in Suriname zonder strafblad zich zelf afvragen of eerlijkheid, zoals aangegeven in de Koran en in de Bijbel, in de praktijk wel zo een goede eigenschap is. Ik had aan degenen die delen van mijn concessies bezetten aangegeven. : “ Mi lob’pley voetbal, ma mi sab pley broko bana tu”.Dit is het begin met “broko grun bana”. De fasevan “broko lep’ bana” komt nog, inclusief de foto’s. Ingezonden: DRS.EDDY MONSELS .

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249