January 30, 2017


Curaçao springt InselAir te hulp


January 30, 2017

De regering van Curaçao heeft samen met de aandeelhouders en directie van InselAir de krachten gebundeld om de cruciale luchtverbindingen voor Curaçao te garanderen door InselAir financieel en operationeel gezond en sterk te maken. Partijen hebben hiertoe vandaag een overeenkomst getekend, waarbij de regering, onder bepaalde zekerheden en voorwaarden, een lening verstrekt aan InselAir. Beide partijen vertrouwen erop dat de vandaag gesloten overeenkomst, die volgt na zeer intensieve besprekingen, een goede basis vormt voor het beoogde doel. Dat het niet goed gaat met de luchtvaartmaatschappij uit de Caribbean is al langer bekend, na klachten over de slechte service van de luchtvaartmaatschappij en het opschorten van de code-share met KLM en TUIfly. Het management van InselAir legt de schuld van de financiële problemen bij de Venezolaanse crisis. InselAir zit in financieel zwaar weer, omdat er nog miljoenen vastzitten in Venezuela. Venezuela moet nog 67 miljoen dollar betalen aan InselAir Curaçao en 29 miljoen aan InselAir Aruba. De overeenkomst Voor de overheid staat voorop dat de ontsluiting van Curaçao gegarandeerd is, waarbij de veiligheid van primair belang is. Ook de Curaçaose economie en de werkgelegenheid in het bijzonder zijn in sterke mate afhankelijk van betrouwbare luchtverbindingen, onder meer met ons omringende landen. Op grond van deze overeenkomst verstrekt de overheid een lening van Antilliaanse Gulden (ANG) 33 miljoen, die in termijnen wordt uitbetaald afhankelijk van de uitvoering van een stabilisatieplan.  Als zekerheid op deze lening verkrijgt de overheid onder meer het pandrecht en vruchtgebruik op 51 procent van de aandelen in de werkmaatschappijen van InselAir. Hiermee verkrijgt de overheid alle normale aandeelhoudersrechten, zonder eigenaar te worden. De overheid en de huidige aandeelhouders van InselAir benoemen elk twee commissarissen. De vijfde en tevens president-commissaris is in algemeen overleg benoemd. De functie van president-commissaris wordt bekleed door José Jardim, econoom en oud-minister van Financiën. Op grond van zijn financiële expertise en bestuurlijke ervaring kan hij een zinvolle bijdrage leveren aan de herstructurering van het bedrijf. Stabilisatieplan Het management moet eind februari een stabilisatieplan gereed hebben. Dit stabilisatieplan geeft aan hoe de bedrijfsvoering van InselAir binnen afzienbare tijd genormaliseerd moet worden, resulterend in een winstgevend bedrijf.  Aan de hand van het stabilisatieplan worden de bedragen afgesproken die parallel met de uitvoering van het plan moeten worden overgemaakt. Een eerste tranche van ANG 3 miljoen is in de maand december 2016 als voorschot op deze overeenkomst uitbetaald. Heden is een tweede tranche van ANG 5,6 miljoen voor de maand januari overgemaakt. Management Het managementteam wordt versterkt met twee directeuren op voordracht van de overheid. Dit zijn de voorzitter en de Chief Financial Officer (CFO). De voorzitter leidt het managementteam en vertegenwoordigt InselAir. Gilles Filiatreault is aangesteld als voorzitter. Filiatreault heeft een ruime en internationale staat van dienst in de luchtvaartindustrie. Hij heeft praktische ervaring in zijn geboorteland Canada en in de Verenigde Staten, Centraal- en Zuid-Amerika, het Caribisch gebied, Oost-Europa en West-Afrika. Hij is gespecialiseerd in het opstarten en herstructureren van luchtvaartmaatschappijen, zowel voor het vervoer van passagiers als vracht. Het managementteam moet op grond van deze overeenkomst binnen drie maanden een businessplan opstellen en dat door de Raad van Commissarissen laten goedkeuren. Het businessplan omvat de strategie en de operationele en financiële doelstellingen voor de komende drie jaar. Het businessplan beschrijft het traject om te komen tot een strategische partner, die het bedrijf met kapitaal en know how versterkt. In het vierde kwartaal van 2017 wordt een aanvang gemaakt met de selectie van een strategische partner. De bedoeling is dat de overheid zich aan het einde van dat traject terugtrekt. De regering houdt de InselAir Commissie, onder voorzitterschap van Etienne Ys, in stand. De commissie houdt namens de regering toezicht op uitvoering van de overeenkomst en adviseert de regering. Partijen hebben het volste vertrouwen dat met deze overeenkomst een goede basis is gelegd om de cruciale luchtverbindingen te garanderen, waarbij de gemeenschap kan rekenen op een betrouwbare en veilige luchtvaartmaatschappij.